Startsida
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Startsida
​​

​​​​

 
​​​​​​​​​
​​
​​
 

​​KK-stiftelsens årsredovisning 2016


Nu är KK-stift
elsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016 klar. Läs om året som gått, kompletta miljöer och exempel på detta, nya satsningar, årets beviljade projekt med mera: 


Kompetensutveckla istället för att avveckla

Ulf Hall, KK-stiftelsen, skriver i DI-bilagan "Innovation & forskning":
Behovet av kompetensutveckling, vidareutbildning och högre utbildning brukar lyftas av politiker och debattörer i samband med lågkonjunkturer och nedläggningar. Men kompetensutveckling kan inte ses som krishantering och punktinsatta arbetsmarknadsåtgärder, utan måste vara en naturlig del av lärosätenas verksamhet.​ KK-stiftelsens vd i DI-bilagan "Innovation & forskning":

KK-stiftelsen avsätter 3 miljarder på samverkansprojekt. Detta är investeringar i forskning och kompetensutveckling som stärker konkurrenskraften och utvecklar verksamheten vid högskolorna och de nya universiteten. Det är viktigt att även regeringen går från ord till handling och stöttar forskningssamverkan på riktigt.


600 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling
med näringslivet​


KK-stiftelsen avsätter 600 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling. Fem av årets nio utlysningar har nu presenterats. 

- Samverkan mellan akademi och näringsliv är utvecklande både för akademi och näringsliv, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. KK-stiftelsens vårlansering 2017

 

Fredag den 17 mars klockan 12.00 öppnade ansökningsportalen för vårens utlysningar:

• Företagsforskarskolor
• HÖG – forskningsprojekt
• NU - Nätbaserad utbildning för internationell positionering
• Professionell licentiat - företagsforskarskolor för specialister i näringslivet
• Rekryteringar

Nytt för i år är att vi kommer att genomföra riktade genomgångar av våra program, där vi bjuder in personer med ansvar och ambition att bygga upp forsknings- och utbildningsmiljöer, till exempel ledare för forskningsprofiler, företagsforskarskolor, synergi etc. Dessa möten ersätter de återkommande lanseringsmötena, i syfte att tydligare bidra till att stödja uppbyggnaden av kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer. Själva utlysningen av programmen kommer därför framöver endast att göras via webben, en gång på våren, en gång på hösten. (Läs mer här.)​


Örebroforskare får 88 miljoner kronor för att spåra okända och farliga miljögifter

KK-stiftelsen beviljar Örebro universitet 48 miljoner kronor för att identifiera okända miljögifter som utgör de största riskerna. Tio företag deltar i det sexåriga projektet och bidrar med ytterligare 40 miljoner kronor i form av personal och forskningsutrustning.

- KK-stiftelsen ser mycket positivt på att vi har möjlighet att stödja denna forskningsmiljö, vilken kommer att bli ett svenskt tydligt bidrag till utvecklingen om ett hållbart samhälle, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Detta är en global angelägenhet, vilket gör det extra spännande att utveckla en internationell expertis här​


Jönköping University beviljas 40 miljoner kronor ​

KK-stiftelsen har beslutat att gå in med sammanlagt 40 miljoner kronor i olika forsknings- och utbildningsaktiviteter vid Jönköping University. För lärosätet är det en rekordstor satsning.


85 miljoner till Mittuniversitetet och högskolorna i Halmstad och Skövde

 

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet och Högskolan i Skövde sammanlagt 85 miljoner kronor för forsknings- och utbildningsprojekt samt rekryteringar.


Prestigefullt förstapris till Expertkompetensprogrammet PROMPT

I konkurrens med 250 andra europeiska projekt har det av KK-stiftelsen finansierade Expertkompetensprogrammet PROMPT på Mälardalens högskola fått förstapriset i ”European Digital Skills Awards 2016”.

Priset är instiftat av EU för att hylla framstående projekt som utvecklar digitala kompetenser. PROMPT - professionell masterutbildning i programvaruteknik - vann priset i kategorin ”Digital skills for ICT professionals”. Priset delades ut av Günther H Oettinger, EU-kommisionär Digital Economy & Society.


77 miljoner kronor till ny forskning med näringslivet​

KK-stiftelsen har beviljat anslag till 20 forskningsprojekt som ska bedrivas i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 77 miljoner, samtidigt som näringslivet medverkar i projekten till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

- Forskningsprojekt som görs i samproduktion vet vi stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar de vetenskapliga frågeställningarna, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.​


KK-stiftelsen i nya lokaler

 

Från och med måndag den 10 oktober sitter KK-stiftelsen i nya lokaler på Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.
Besökare kommer in via Kammarkollegiets reception på plan 1.

Vår nya postadress är KK-stiftelsen, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm.
Faktureringsadressen är densamma som tidigare (KK-stiftelsen, FE 313, 838 80 Frösön).

I samband med flytten tar vi bort våra fasta telefonnummer. Alla medarbetare når du direkt via mobilnumren, som du hittar här.

BJ 16 KK 2.png


 

Senast uppdaterad den 7 april 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön