Startsida
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Startsida
​​
​​​​
​​​​​​​​​​

Ställ inte storstäder mot övriga landet

KE 1.png
Kerstin Eliasson

KK-stiftelsens styrelseordförande i debatt
:​

"​​I en artikel i DN den 25 juli skriver två företrädare för Stockholms handelskammare om faran med splittring mellan stad och landsbygd. Denna splittring kan leda till ökad populism, liknande den som synes skett i USA under det senaste året. I artikeln föreslås en rad åtgärder som, enligt artikelförfattarna, skulle kunna minska denna klyfta."


Invitation to tender
Public procurements of asset management services 


Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, org. no. 802400-4213, carries out three separate procurements of asset management services concerning a:

- Absolute return mandate
- Global mandate
- Swedish mandate

(as advertised in the Swedish electronic database TendSign​)

The Procurements are carried out in accordance with the Swedish Public Procurement Act (Sw. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling) (the “Public Procurement Act”), which implements Directive 2014/24/EU on public procurement in Sweden. The Procurements are carried out through an open procedure (Sw. öppet förfarande). 


Forskningsmiljoner till Högskolan i Skövde
för analys av biologiska data

Högskolan i Skövde har beviljats 12 miljoner kronor i nya forskningsanslag från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Projektet ingår i forskningsmiljön INFINIT, och fokuserar frågan om datautvinning för identifiering, urval och validering av biomarkörer.

Genom samarbetet med industrin blir den sammanlagda forskningssumman för projektet drygt 25 miljoner kronor. 

 

Stort anslag till kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel

Projektet "BIO-QC: Kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel” har beviljats anslag av KK-stiftelsen. Med en budget på över 20 miljoner kronor samlar projektet ledande kompetens från både akademi och industri. Under ledning av professor Torgny Fornstedt vid Karlstads universitet kommer dessa samarbeta för att säkerställa Sveriges ledande position inom läkemedelsforskning och utveckling.​


Jönköping University fortsätter utmana inom gjutna material och komponenter


Jönköping University är i världstoppen inom forskning på gjutna material och gjuteriteknik. Nu startar man med mångmiljonstöd från KK-stiftelsen ett nytt projekt i nära samarbete med företag som Volvo, Husqvarna, Ahlins i Habo, Kongsberg och Stena Aluminium.

Gjutm 3.jpg

Forskning om 3D-printing för 23 miljoner på Högskolan Väst​

Högskolan Väst har beviljats 11,5 miljoner från KK-stiftelsen för att fortsätta utveckla tillverkningsmetoder med hjälp av 3D-printing eller så kallad additiv tillverkning. Flera företag stödjer projektet till ett lika stort värde, vilket innebär att projektet omfattar 23 miljoner kronor under fyra år. 

- Teknologin skapar nya möjligheter för design och materialval, reducerade tillverkningskostnader och ledtider samt optimering i försörjningskedjan inklusive reducerade inventariekostnader, säger Christian Wolfe, Senior Manager Technology Development, Alfa Laval Lund AB.​


10-årig storsatsning på produktionsteknik

Högskolan Väst har utsetts till KK-miljö med inriktning mot produktionsteknik och industriellt arbetsintegrerat lärande.

- Den tioåriga satsningen från KK-stiftelsen möjliggör för lärosätet att långsiktigt och systematiskt fortsätta bygga en starkt integrerad forsknings- och utbildningsmiljö, i nära samarbete med näringslivet, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.​


Ny generations forskare beviljas medel

KK-stiftelsen beviljar 18 miljoner kronor till en ny generations forskare vid Malmö högskola, Mälardalens högskola, Jönköping University och Örebro universitet.

- Projekten möjliggör för nydisputerade att utvecklas till självständiga forskare och framtida forskningsledare, säger Malin Henningsson, programansvarig på KK-stiftelsen.


KK-stiftelsen satsar över 8 miljoner kronor
på kompetensutveckling för näringslivet


KK-stiftelsen finansierar utveckling av flexibla kurser inriktade på företagens kompetensutveckling inom digitalisering, speciellt autonoma system, respektive produktionsutveckling.

- Näringslivets personal ska kunna kombinera heltidsarbete med relevant, forskningsbaserad kompetensutveckling, säger Olle Vogel på KK-stiftelsen.​


Kompetensutveckla istället för att avveckla

Ulf Hall, KK-stiftelsen, skriver i DI-bilagan "Innovation & forskning":
Behovet av kompetensutveckling, vidareutbildning och högre utbildning brukar lyftas av politiker och debattörer i samband med lågkonjunkturer och nedläggningar. Men kompetensutveckling kan inte ses som krishantering och punktinsatta arbetsmarknadsåtgärder, utan måste vara en naturlig del av lärosätenas verksamhet.​ KK-stiftelsens vd i DI-bilagan "Innovation & forskning":

KK-stiftelsen avsätter 3 miljarder på samverkansprojekt. Detta är investeringar i forskning och kompetensutveckling som stärker konkurrenskraften och utvecklar verksamheten vid högskolorna och de nya universiteten. Det är viktigt att även regeringen går från ord till handling och stöttar forskningssamverkan på riktigt.


KK-stiftelsen i nya lokaler

 

Från och med måndag den 10 oktober sitter KK-stiftelsen i nya lokaler på Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.
Besökare kommer in via Kammarkollegiets reception på plan 1.

Vår nya postadress är KK-stiftelsen, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm.
Faktureringsadressen är densamma som tidigare (KK-stiftelsen, FE 313, 838 80 Frösön).

I samband med flytten tar vi bort våra fasta telefonnummer. Alla medarbetare når du direkt via mobilnumren, som du hittar här.

BJ 16 KK 2.png


 

Senast uppdaterad den 15 augusti 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön