Startsida
Till Portalen - klicka på knappen nedan

Programportal.JPG

Elektronisk ansökan finns tillgänglig via vår Portal.

KK-stiftelsens årsredovisning 2013

Läs KK-stiftelsens
verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2013.

 Årsredovisningsbild2013.JPG

Ladda ner årsredovisningen här:

Årsredovisning2013.pdfKK-stiftelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

 

Upphandlingar

KK-stiftelsen tillämpar upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

KK-stiftelsens pågående upphandlingar

 

Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Startsida
startbild2_med_text.png

Det var stor enighet i panelen kring betydelsen av att satsa på företagsforskarskolor när KK-stiftelsen bjöd in till frukostseminarium i Almedalen. Rubriken på seminariet var ”Måste vi välja mellan den forskning som ger Nobelpris och den som stärker Sveriges konkurrenskraft?”. Ett samstämmigt svar från den namnkunniga panelen var att man inte behöver välja.
 
– Den typen av samarbete är oerhört viktiga för vår konkurrenskraft, sade Jan-Erik Sundgren, Senior Adviser vid Volvo AB. 

Ladda ner rapporten här                Ladda ner sammanfattningen här

Almedalen.jpg
Peter Honeth, Utbildningsdepartementet; Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv; Ola Asplund, IF Metall; Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S); Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)

 

Företagsforskarskolor stärker exportindustrin

Brist på välutbildade medarbetare i industrin hämmar utvecklingen. Företagsforskarskolor vid högskolorna är en lösning på problemet.

- De stärker konkurrenskraften hos viktig exportindustri enligt en ny undersökning, säger Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen.

Välkommen till höstens lansering av kommande program hos KK-stiftelsen,
MästerSamuelsgatan 60, Stockholm onsdag den 17 september 2013 kl. 12.30–ca 16.30.

Runt 100 kapitalförvaltare och ledande företrädare för den finansiella sektorn deltog i det seminarium som KK-stiftelsen genomförde om hållbarhetskrav inom kapitalförvaltningen i mitten av maj. Finansmarknadsminister Peter Norman var en av talarna och han konstaterade att krav på hållbarhet bidrar till bättre affärer, och att det är en styrelsefråga

Som en av de första stiftelserna i landet har KK-stiftelsen utvärderat sina externa kapitalförvaltare med fokus på hållbarhet och ansvar. Genom frågor och dialoger har stiftelsen låtit 19 förvaltare redogöra för hur de integrerar hållbarhet i sin investeringsprocess. Rapporten presenterades på seminariet.
Ladda ned rapporten här: Hållbarhet och ansvar i kapitalförvaltning

 

KK-stiftelsen beviljar över 140 miljoner kronor till uppbyggnaden av fyra forskningsprofiler på Blekinge Tekniska högskola, Karlstads universitet, Malmö högskola och Örebro universitet. Näringslivet medverkar med lika stort belopp, och lärosätena själva skjuter till cirka 70 miljoner kronor.

- Denna stora satsning innebär att lärosätena nu kan bygga upp och befästa internationellt konkurrenskraftiga forskningsprofiler inom viktiga områden för såväl akademi som näringsliv, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

 

KK-stiftelsen ger Sveriges nya universitet och högskolor möjlighet att söka medel för forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. 400 miljoner kronor har KK-stiftelsen avsatt för 2014. På onsdag den 19 mars presenteras de fem första utlysningarna. 

- Vårt krav på forskningskvalitet och näringslivsmedverkan skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström. 

KK-stiftelsen har beviljat 18 miljoner kronor för finansiering av den nya forskarskolan ”FORIC” vid Mittuniversitetet. Tillsammans med skogsindustrin och näringslivet i anslutning till skogsindustrin ska forskarskolan bidra till nya hållbara produkter, processer och tjänster.

- En forskarskola är en utomordentligt bra form för samarbete mellan akademin och näringslivet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Genom den utvecklande och konstruktiva interaktionen, genererar forskarskolan kompetensutveckling för både lärosätet och företagen som deltar. FORIC:s inriktning blir en spännande tvärvetenskaplig fusion.

 

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Jönköping 18 miljoner kronor till en forskarskola för doktorander anställda inom träindustrin. Den totala budgeten för forskarskolan ProWood inklusive stöd från näringslivet är över 50 miljoner kronor, och har ett starkt fokus på samarbete med näringslivet i regionen.

- På detta sätt kommer det att ske ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan högskolan och ett antal företag med utvecklingsambitioner, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. 

 


KK-stiftelsen beviljar planeringsmedel till fyra distribuerade forskningsmiljöer. Avsikten är att internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut ska forska tillsammans.

- Detta elitsamarbete gör att de kan ta forskningsfrågorna till en helt ny nivå, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström

En pilotsatsning på en tvåårig koncentrerad specialistutbildning på forskarnivå ska startas på Kungliga Tekniska Högskolan, Blekinge Tekniska Högskola samt Örebro universitet. Programmet vänder sig till anställda i näringslivet.

- Vi är väldigt glada för att kunna erbjuda en kortare form av forskarutbildning som efterfrågas av näringslivet, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

KK-stiftelsen har beviljat närmare 84 miljoner kronor för forskningsprojekt och rekryteringar till KK-miljöerna vid Mittuniversitetet och Högskolorna i Halmstad och Skövde. 

- KK-miljöprogrammet möjliggör för Sveriges nya lärosäten att utveckla starka och profilerade miljöer för kunskaps- och kompetensutveckling, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.

 

KK-stiftelsen har beviljat anslag till forskningsprojekt i samverkan mellan högskola och näringsliv. Totalt får 15 projekt dela på 65,5 miljoner kronor, samtidigt som näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av sitt kvalificerade deltagande.

- Forskningsprojekt som görs i samproduktion vet vi stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar de vetenskapliga frågeställningarna, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.

 

Drygt 30 miljoner till forskning om korta svarstider ska stärka både akademin och näringslivet

KK-stiftelsen har beviljat 30,3 miljoner kronor till forskning om korta svarstider på internet. SICS Swedish ICT leder det femåriga forskningsprojektet som startar nu i höst. Karlstads universitet samt Mälardalens högskola medverkar också.

 

Drygt 30 miljoner kronor till avgörande forskning
inom inbyggda system

KK-stiftelsen har beviljat Mälardalens Högskola drygt 30 miljoner kronor för en ny forskningsmiljö inom inbyggda system (programvara och inbyggda datorer). Pengarna ges för att de tillsammans med andra internationellt erkända forskningsmiljöer ska kunna fortsätta forska inom denna redan framstående forskning, med hög relevans för näringslivets långsiktiga strategiska utveckling.
 

11 miljoner till kompetensutveckling för gjuteribranschen 

KK-stiftelsen ger 11,2 miljoner kronor till Högskolan i Jönköping för att de ska utveckla en helt ny utbildning inom gjuteri på avancerad nivå. Satsningen stöds av hela gjuteribranschen.

- Utbildningen väntas får stor betydelse för den växande gjuteriindustrin med dess många småföretag, liksom för fordons- och verkstadsindustrin, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

  

 

 
Senast uppdaterad den 11 augusti 2014
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon växel: 08-56 64 81 00
Fax: 08-24 75 09
E-post: info@kks.se
Post och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Mäster Samuelsgatan 60, plan 9 , 111 21 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr, Stockholm. Karta
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling,
FE 313, 838 80 Hackås