Startsida
Till Portalen - klicka på knappen nedan

Programportal.JPG

Elektronisk ansökan finns tillgänglig via vår Portal.

KK-stiftelsens årsredovisning 2014

Läs KK-stiftelsens
verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2014.

 bild.png

KK-stiftelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014.pdfKK-stiftelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014.pdf

 

KK-stiftelsen 20 år - en tidslinje.pdfKK-stiftelsen 20 år - en tidslinje.pdf

Lediga tjänster

 

 

 

Upphandlingar

KK-stiftelsen tillämpar upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

KK-stiftelsens pågående upphandlingar

 

Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Startsida
startbild2_med_text.png 

KK-stiftelsens remissvar på FOKUS

KK-stiftelsen har lämnat remissvar på "Research Quality Evaluation in Sweden - FOKUS". Eftersom den föreslagna modellen endast förväntas omfördela 3% av basanslagen, skriver stiftelsen att modellens systempåverkan är oklar.

- Frågan är om modellen verkligen kan bidra till att driva verksamhetsutveckling vid lärosätena, säger Kerstin Eliasson, styrelseordförande för KK-stiftelsen. Mer än hälften av forskningen vid flera av landets lärosäten finanserias idag med externa, konkurrensutsatta forskningsanslag.

Lars Ekedahl, också styrelsemedlem i KK-stiftelsen, tillägger:

- Vi anser också att man bör öka viktningen av utvärderingskomponenterna Kvalitetsutvecklande faktorer och Forskningens genomslag. Inte minst mot bakgrund av de stora samhälleliga problem som Sverige står inför idag, och som för att lösas kräver ett tillvaratagande av forskningsresultat utanför akademin.

KK-stiftelsens remissvar Research Quality Evaluation in Sweden - FOKUS.pdfKK-stiftelsens remissvar Research Quality Evaluation in Sweden - FOKUS.pdf

  

 

Karlstads universitet samt högskolorna i Halmstad och Skövde beviljas 350.000 kronor vardera för att ta fram nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå, som svarar mot behov i näringslivet.

- Det här är en positiv nyhet, säger Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning. Digitalisering sker inom hela samhället och då är det viktigt att universiteten och högskolorna hänger med.
 

 

KK-stiftelsen framför tre konkreta förslag till den kommande forskningspolitiska propositionen: Stimulera utvecklingen av fler kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer på de yngre universiteten och högskolorna; Prioritera kompetensutveckling för yrkesverksamma inom ramen för utbildning på avancerad nivå; samt Ge extra tillskott till lärosätena för att påskynda deras utveckling av nätbaserat lärande.

Samma förslag skickas även till Regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

KK-stiftelsen Inspel till Regeringens forskningspolitiska proposition.pdfKK-stiftelsen Inspel till Regeringens forskningspolitiska proposition.pdf

KK-stiftelsens inspel inför Regeringens nyindustrialiseringsstrategi nov 2015.pdfKK-stiftelsens inspel inför Regeringens nyindustrialiseringsstrategi nov 2015.pdf
 

KK-stiftelsen har beviljat anslag till 23 forskningsprojekt som ska bedrivas i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 78 miljoner (inklusive så kallad OH), samtidigt som näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av sitt kvalificerade deltagande.

- Forskningsprojekt som görs i samproduktion vet vi stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar de vetenskapliga frågeställningarna, säger Ulf Hall, chef Externa relationer och Kommunikation på KK-stiftelsen.
 

 

Jönköping University startar i direkt samarbete med industrin ett magisterprogram i avancerad gjuteriteknik. Målet är att stärka den svenska gjuteriindustrin, och är det första nätbaserade magisterprogrammet i världen inom gjuteriteknik. 

- Detta ger näringslivet tillgång till djup kompetens och internationell utblick i en skräddarsydd och därmed relevant utbildning, säger Stefan Östholm, verksamhetschef för KK-stiftelsen. Samarbetet med industrin ger dessutom Jönköping University möjlighet att säkra relevansen i sina kurser och sin inriktning. 

KK-stiftelsen presenterar flera utlysningar inom forskning, kompetensutveckling och rekryteringar. För andra året i rad har stiftelsen utökat ambitionen, och avsatt 500 miljoner kronor under 2015.

- Vårt krav på hög kvalitet i projekten och samverkan med näringslivet skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

 

KK-stiftelsen beviljar 74 miljoner kronor till 6 forskningsprojekt. Flera företag medverkar i varje projekt till ett värde som motsvarar KK-stiftelsens insats.

- Dessa så kallade Synergi-projekt kommer att ha stor betydelse för svensk industri, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström. Dessutom knyter projekten samman mindre forskningsmiljöer kring komplexare frågeställningar.

 

KK-stiftelsens höstlansering 2015

Välkommen till  lansering av höstens program hos KK-stiftelsen. Lanseringen hålls på Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm på onsdag 23 september 2015, kl12.00 - ca 16.00.

Inbjudan höstlansering 15 KK-stiftelsen.pdfInbjudan höstlansering 15 KK-stiftelsen.pdf 

 

Projektet PROMPT är ett nationellt samarbete mellan ett antal lärosäten, branschorganisationer och företag som skräddarsyr kurser för yrkesverksamma ingenjörer. Nu beviljar KK-stiftelsen projektet fortsatt finansiering med närmare 50 miljoner kronor under fyra år.​ 

- Det här initiativet ligger helt rätt i tiden och den satsning KK-stiftelsen gjorde för ett år sedan har visat sig mycket framgångsrik, säger Stefan Östholm, verksamhetschef på KK-stiftelsen. Att projektet förlängs gynnar såväl svenskt näringsliv som svensk forskning och därför känns det viktigt för oss att ge förutsättningar för det.  

 

Det blev många bevis på betydelsen av samproduktion mellan de nya lärosätenas och näringslivet när KK-stiftelsen bjöd in till frukostseminarium i Almedalen. 

-
 Högskolan och flygplatsen är helt avgörande för om vi ska kunna vara kvar i Blekinge, menade Martin Petersén, strategichef på Telenor, en av Blekinge tekniska högskolas samarbetspartners. 

kk_2015_6.jpg

Ola Asplund, IF Metall; Jimmy Jansson, Eskilstuna kommun; Tobias Krantz, Svenskt näringsliv;
Harriet Wallberg, UKÄ; Ulf Hall, KK-stiftelsen.  Foto: Stig Hammarstedt

 

Bra forskning jämnt fördelad

 

Enligt en ny studie är forskning av hög kvalitet proportionellt jämnt fördelad mellan gamla och nya lärosäten. Däremot är antalet forskare med lågciterade artiklar i särklass flest på landets ”toppuniversitet”, och kostar 13 miljarder kronor årligen. Ändå får toppuniversiteten nästan alla statliga forskningsanslag. 

Studien ”Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten Ulf Sandström.pdfÄr forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten Ulf Sandström.pdf” är genomförd av professor Ulf Sandström.

  

KK-stiftelsen ger 13 miljoner till framtida forskningsledare

Åtta nydisputerade forskare får dela på 13,6 miljoner kronor, för att leda sina första egna forskningsprojekt. 

- Programmet ger nydisputerade en möjlighet att utvecklas till självständiga forskare och framtida forskningsledare, säger Stefan Östholm, verksamhetschef på KK-stiftelsen.

30 miljoner kronor till två forskningsprojekt viktiga för akademi och näringsliv

KK-stiftelsen beviljar 15 miljoner kronor vardera till Mittuniversitetet och Högskolan i Skövde för två större forskningsprojekt. Med näringslivets medverkan omfattar projekten totalt över 50 miljoner kronor.

- Satsningen möjliggör en koncentrerad inriktning av forskningen inom områden som är relevanta både för akademin och näringslivet, säger Ulf Hall, chef Externa relationer och Kommunikation på KK-stiftelsen.

10 miljoner till strategiska rekryteringar

KK-stiftelsen ger stöd till sex internationella gästprofessorer och fyra adjungerade professorer. Rekryteringarna görs av Mälardalens högskola (4 rekryteringar), Högskolan Väst (3), Örebro universitet (2), samt Malmö högskola (1).

- Detta är rekryteringar som i högsta grad kan bidra till den akademiska miljöns utveckling, förnyelse och dynamik, för att inte tala om dess betydelse för samverkan, säger Malin Henningsson, programansvarig på KK-stiftelsen.

400 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling​

​​KK-stiftelsen avsätter 400 miljoner kronor till forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Sex utlysningar presenteras som vänder sig till landets nya universitet och högskolor, med krav att näringslivet också medverkar. 


KK-stiftelsen beviljar 120 miljoner kronor till avgörande forskningsproblem inom IT ​

 

KK-stiftelsens styrelse har på årets sista styrelsemöte beviljat forskningsmedel på 120,7 miljoner kronor för fyra distribuerade forskningsmiljöer inom IT-området. Projekten förväntas att i högsta grad bidra till den akademiska utvecklingen och fokuserar på avgörande frågor för svensk industri.​

 

KK-stiftelsen beviljar 20 miljoner till företagsforskarskola inom humaniora​

 

KK-stiftelsens styrelse har på årets sista styrelsemöte beviljat 19,8 miljoner kronor till Linnéuniversitetet för att starta en företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi.

- Det är en unik företagsforskarskola som etablerar humanioraforskning som värdefull för näringslivets verksamhet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Detta leder till en ökad samverkan mellan näringslivet och humaniora.

 

Starka resultat och effekter av KK-stiftelsens forskningsfinansiering​

​KK-stiftelsens forskningsprofiler håller hög akademisk kvalitet och relevans för näringslivet. Detta visar en vetenskaplig effektmätning som genomförts av Damvad.

- Forskning som bedrivs i samproduktion mellan akademi och näringsliv stärker konkurrenskraften utan att den på något sätt hämmar kvaliteten i forskningen. Snarare tvärtom, säger KK-stiftelsens styrelseordförande Kerstin Eliasson. 

 

 
Senast uppdaterad den 22 december 2015
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon växel: 08-56 64 81 00
Fax: 08-24 75 09
E-post: info@kks.se
Post och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Mäster Samuelsgatan 60, plan 9 , 111 21 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr, Stockholm. Karta
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling,
FE 313, 838 80 Frösön