Startsida
Till Portalen - klicka på knappen nedan

Programportal.JPG

Elektronisk ansökan finns tillgänglig via vår Portal.

KK-stiftelsens årsredovisning 2014

Läs KK-stiftelsens
verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2014.

 bild.png

KK-stiftelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014.pdfKK-stiftelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014.pdf

 

KK-stiftelsen 20 år - en tidslinje.pdfKK-stiftelsen 20 år - en tidslinje.pdf

Lediga tjänster

 

 

 

Upphandlingar

KK-stiftelsen tillämpar upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

KK-stiftelsens pågående upphandlingar

 

Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Startsida
startbild2_med_text.png 

KK-stiftelsen presenterar flera utlysningar inom forskning, kompetensutveckling och rekryteringar. För andra året i rad har stiftelsen utökat ambitionen, och avsatt 500 miljoner kronor under 2015.

- Vårt krav på hög kvalitet i projekten och samverkan med näringslivet skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

 

KK-stiftelsen beviljar 74 miljoner kronor till 6 forskningsprojekt. Flera företag medverkar i varje projekt till ett värde som motsvarar KK-stiftelsens insats.

- Dessa så kallade Synergi-projekt kommer att ha stor betydelse för svensk industri, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström. Dessutom knyter projekten samman mindre forskningsmiljöer kring komplexare frågeställningar.

 

KK-stiftelsens höstlansering 2015

Välkommen till  lansering av höstens program hos KK-stiftelsen. Lanseringen hålls på Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm på onsdag 23 september 2015, kl12.00 - ca 16.00.

Inbjudan höstlansering 15 KK-stiftelsen.pdfInbjudan höstlansering 15 KK-stiftelsen.pdf 

 

Projektet PROMPT är ett nationellt samarbete mellan ett antal lärosäten, branschorganisationer och företag som skräddarsyr kurser för yrkesverksamma ingenjörer. Nu beviljar KK-stiftelsen projektet fortsatt finansiering med närmare 50 miljoner kronor under fyra år.​ 

- Det här initiativet ligger helt rätt i tiden och den satsning KK-stiftelsen gjorde för ett år sedan har visat sig mycket framgångsrik, säger Madelene Sandström, VD på KK-stiftelsen. Att projektet förlängs gynnar såväl svenskt näringsliv som svensk forskning och därför känns det viktigt för oss att ge förutsättningar för det.  

 

Det blev många bevis på betydelsen av samproduktion mellan de nya lärosätenas och näringslivet när KK-stiftelsen bjöd in till frukostseminarium i Almedalen. 

-
 Högskolan och flygplatsen är helt avgörande för om vi ska kunna vara kvar i Blekinge, menade Martin Petersén, strategichef på Telenor, en av Blekinge tekniska högskolas samarbetspartners. 

kk_2015_6.jpg

Ola Asplund, IF Metall; Jimmy Jansson, Eskilstuna kommun; Tobias Krantz, Svenskt näringsliv;
Harriet Wallberg, UKÄ; Ulf Hall, KK-stiftelsen.  Foto: Stig Hammarstedt

 

Bra forskning jämnt fördelad

 

Enligt en ny studie är forskning av hög kvalitet proportionellt jämnt fördelad mellan gamla och nya lärosäten. Däremot är antalet forskare med lågciterade artiklar i särklass flest på landets ”toppuniversitet”, och kostar 13 miljarder kronor årligen. Ändå får toppuniversiteten nästan alla statliga forskningsanslag. 

Studien ”Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten Ulf Sandström.pdfÄr forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten Ulf Sandström.pdf” är genomförd av professor Ulf Sandström.

  

KK-stiftelsen ger 13 miljoner till framtida forskningsledare

Åtta nydisputerade forskare får dela på 13,6 miljoner kronor, för att leda sina första egna forskningsprojekt. 

- Programmet ger nydisputerade en möjlighet att utvecklas till självständiga forskare och framtida forskningsledare, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

30 miljoner kronor till två forskningsprojekt viktiga för akademi och näringsliv

KK-stiftelsen beviljar 15 miljoner kronor vardera till Mittuniversitetet och Högskolan i Skövde för två större forskningsprojekt. Med näringslivets medverkan omfattar projekten totalt över 50 miljoner kronor.

- Satsningen möjliggör en koncentrerad inriktning av forskningen inom områden som är relevanta både för akademin och näringslivet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

10 miljoner till strategiska rekryteringar

KK-stiftelsen ger stöd till sex internationella gästprofessorer och fyra adjungerade professorer vid Mälardalens högskola (4 rekryteringar), Högskolan Väst (3), Örebro universitet (2), samt Malmö högskola (1).

- Detta är rekryteringar som i högsta grad kan bidra till den akademiska miljöns utveckling, förnyelse och dynamik, för att inte tala om dess betydelse för samverkan, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

400 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling​

​​KK-stiftelsen avsätter 400 miljoner kronor till forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Sex utlysningar presenteras som vänder sig till landets nya universitet och högskolor, med krav att näringslivet också medverkar. 

- Samverkan mellan akademi och näringsliv skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.
 

KK-stiftelsen beviljar 120 miljoner kronor till avgörande forskningsproblem inom IT ​

 

KK-stiftelsens styrelse har på årets sista styrelsemöte beviljat forskningsmedel på 120,7 miljoner kronor för fyra distribuerade forskningsmiljöer inom IT-området.

- Projekten förväntas att i högsta grad bidra till den akademiska utvecklingen och fokuserar på avgörande frågor för svensk industri, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.​

 

KK-stiftelsen beviljar 20 miljoner till företagsforskarskola inom humaniora​

 

KK-stiftelsens styrelse har på årets sista styrelsemöte beviljat 19,8 miljoner kronor till Linnéuniversitetet för att starta en företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi.

- Det är en unik företagsforskarskola som etablerar humanioraforskning som värdefull för näringslivets verksamhet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Detta leder till en ökad samverkan mellan näringslivet och humaniora.

 

Starka resultat och effekter av KK-stiftelsens forskningsfinansiering​

​KK-stiftelsens forskningsprofiler håller hög akademisk kvalitet och relevans för näringslivet. Detta visar en vetenskaplig effektmätning som genomförts av Damvad.

- Forskning som bedrivs i samproduktion mellan akademi och näringsliv stärker konkurrenskraften utan att den på något sätt hämmar kvaliteten i forskningen. Snarare tvärtom, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.


Närmare 90 miljoner kronor till ny forskning med näringslivet

KK-stiftelsen har beviljat anslag till 22 forskningsprojekt som ska bedrivas i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 89,5 miljoner, samtidigt som näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av sitt kvalificerade deltagande.

- Forskningsprojekt som görs i samproduktion vet vi stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar de vetenskapliga frågeställningarna, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.

 

Nya lärosäten bakom kraftigt ökad tillväxt 

Högutbildade har stått för hälften av den ekonomiska utvecklingen i Sverige 2001 – 2010. Detta visar en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum. Tillväxten i Sverige beror till stor del på att nya universitet och högskolor etablerats i olika regioner runt om i landet, och det är dags att den nya regeringen förstärker lärosätenas roll och bekräftar deras betydelse. 

Detta skriver KK-stiftelsens vd Madelene Sandström tillsammans med rektorerna för Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde samt Högskolan Väst, i en gemensam debattartikel som publicerats i Göteborgsposten.

Svenska nya lärosäten står sig internationellt

En ny rapport som jämför Sveriges nya lärosäten med de äldre, bland annat utifrån en jämförelse mellan Sverige och Storbritannien, väcker frågor och nyanserar bilden av att gammal och stor alltid är bäst.

- Det är tänkvärt att fundera över om anslagsfördelningen som innebär tio procent till de nya och resten till de äldre vilar på en logisk grund, när det visar sig att skillnaderna inte är så stora, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen 20 år - ”En oerhört välskött verksamhet”

I år är det 20 år sedan som KK-stiftelsen bildades. Med anledning av detta arrangerade stiftelsen tillsammans med systerstiftelserna Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) ett jubileumsseminarium. Politiker och representanter för forskningen och näringslivet var inbjudna, med ett späckat program under en eftermiddag.

- De jubilerande stiftelserna fyller en viktig funktion i svensk forskning. Det är en oerhört välskött verksamhet, framhöll Anders Lönn, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, i sitt anförande. 

Harriet Wallberg, ordf SSF; Kerstin Eliasson, ordf KK-stiftelsen; moderator Lisa Kirsebom; Lena Treschow Torell, ordf Mistra; Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Se samtliga presentationer från KK-stiftelsens Jubileumsseminarium oktober 2014


 

 

 
Senast uppdaterad den 23 september 2015
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon växel: 08-56 64 81 00
Fax: 08-24 75 09
E-post: info@kks.se
Post och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Mäster Samuelsgatan 60, plan 9 , 111 21 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr, Stockholm. Karta
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling,
FE 313, 838 80 Frösön