Startsida
Till Portalen - klicka på knappen nedan

Programportal.JPG

Elektronisk ansökan finns tillgänglig via vår Portal.

KK-stiftelsens årsredovisning 2013

Läs KK-stiftelsens
verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2013.

 Årsredovisningsbild2013.JPG

Ladda ner årsredovisningen här:

Årsredovisning2013.pdfKK-stiftelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

 

Lediga tjänster

Upphandlingar

KK-stiftelsen tillämpar upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

KK-stiftelsens pågående upphandlingar

 

Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Startsida
startbild2_med_text.png

KK-stiftelsen 20 år - ”En oerhört välskött verksamhet”

I år är det 20 år sedan som KK-stiftelsen bildades. Med anledning av detta arrangerade stiftelsen tillsammans med systerstiftelserna Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) ett jubileumsseminarium. Politiker och representanter för forskningen och näringslivet var inbjudna, med ett späckat program under en eftermiddag.

- De jubilerande stiftelserna fyller en viktig funktion i svensk forskning. Det är en oerhört välskött verksamhet, framhöll Anders Lönn, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, i sitt anförande. 
4625.jpg
Harriet Wallberg, ordf SSF; Kerstin Eliasson, ordf KK-stiftelsen; moderator Lisa Kirsebom; Lena Treschow Torell, ordf Mistra; Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Se samtliga presentationer från KK-stiftelsens Jubileumsseminarium oktober 2014

 

KK-stiftelsen presenterar 6 utlysningar inom forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Totalt har stiftelsen avsatt 400 miljoner kronor per år under både 2014 och 2015.
- Vårt krav på hög kvalitet i projekten och näringslivets aktiva medverkan skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.
 

Stor enighet över partigränserna
om betydelsen av företagsforskarskolor

Det var stor enighet i panelen kring betydelsen av att satsa på företagsforskarskolor när KK-stiftelsen bjöd in till frukostseminarium i Almedalen. Rubriken på seminariet var ”Måste vi välja mellan den forskning som ger Nobelpris och den som stärker Sveriges konkurrenskraft?”. Ett samstämmigt svar från den namnkunniga panelen var att man inte behöver välja.
 
– Den typen av samarbete är oerhört viktiga för vår konkurrenskraft, sade Jan-Erik Sundgren, Senior Adviser vid Volvo AB. 

Ladda ner rapporten här                Ladda ner sammanfattningen här

Almedalen.jpg
Peter Honeth, Utbildningsdepartementet; Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv; Ola Asplund, IF Metall; Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S); Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
 

Brist på välutbildade medarbetare i industrin hämmar utvecklingen. Företagsforskarskolor vid högskolorna är en lösning på problemet.

- De stärker konkurrenskraften hos viktig exportindustri enligt en ny undersökning, säger Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen.

Runt 100 kapitalförvaltare och ledande företrädare för den finansiella sektorn deltog i det seminarium som KK-stiftelsen genomförde om hållbarhetskrav inom kapitalförvaltningen i mitten av maj. Finansmarknadsminister Peter Norman var en av talarna och han konstaterade att krav på hållbarhet bidrar till bättre affärer, och att det är en styrelsefråga

Som en av de första stiftelserna i landet har KK-stiftelsen utvärderat sina externa kapitalförvaltare med fokus på hållbarhet och ansvar. Genom frågor och dialoger har stiftelsen låtit 19 förvaltare redogöra för hur de integrerar hållbarhet i sin investeringsprocess. Rapporten presenterades på seminariet.
Ladda ned rapporten här: Hållbarhet och ansvar i kapitalförvaltning

 

KK-stiftelsen beviljar över 140 miljoner kronor till uppbyggnaden av fyra forskningsprofiler på Blekinge Tekniska högskola, Karlstads universitet, Malmö högskola och Örebro universitet. Näringslivet medverkar med lika stort belopp, och lärosätena själva skjuter till cirka 70 miljoner kronor.

- Denna stora satsning innebär att lärosätena nu kan bygga upp och befästa internationellt konkurrenskraftiga forskningsprofiler inom viktiga områden för såväl akademi som näringsliv, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

 

KK-stiftelsen ger Sveriges nya universitet och högskolor möjlighet att söka medel för forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. 400 miljoner kronor har KK-stiftelsen avsatt för 2014. På onsdag den 19 mars presenteras de fem första utlysningarna. 

- Vårt krav på forskningskvalitet och näringslivsmedverkan skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström. 

 
Ny skogsindustriell forskarskola vid Mittuniversitetet

KK-stiftelsen har beviljat 18 miljoner kronor för finansiering av den nya forskarskolan ”FORIC” vid Mittuniversitetet. Tillsammans med skogsindustrin och näringslivet i anslutning till skogsindustrin ska forskarskolan bidra till nya hållbara produkter, processer och tjänster.

- En forskarskola är en utomordentligt bra form för samarbete mellan akademin och näringslivet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Genom den utvecklande och konstruktiva interaktionen, genererar forskarskolan kompetensutveckling för både lärosätet och företagen som deltar. FORIC:s inriktning blir en spännande tvärvetenskaplig fusion.

 

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Jönköping 18 miljoner kronor till en forskarskola för doktorander anställda inom träindustrin. Den totala budgeten för forskarskolan ProWood inklusive stöd från näringslivet är över 50 miljoner kronor, och har ett starkt fokus på samarbete med näringslivet i regionen.

- På detta sätt kommer det att ske ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan högskolan och ett antal företag med utvecklingsambitioner, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. 

 


KK-stiftelsen beviljar planeringsmedel till fyra distribuerade forskningsmiljöer. Avsikten är att internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut ska forska tillsammans.

- Detta elitsamarbete gör att de kan ta forskningsfrågorna till en helt ny nivå, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström

En pilotsatsning på en tvåårig koncentrerad specialistutbildning på forskarnivå ska startas på Kungliga Tekniska Högskolan, Blekinge Tekniska Högskola samt Örebro universitet. Programmet vänder sig till anställda i näringslivet.

- Vi är väldigt glada för att kunna erbjuda en kortare form av forskarutbildning som efterfrågas av näringslivet, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

 

 

 
Senast uppdaterad den 7 november 2014
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon växel: 08-56 64 81 00
Fax: 08-24 75 09
E-post: info@kks.se
Post och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Mäster Samuelsgatan 60, plan 9 , 111 21 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr, Stockholm. Karta
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling,
FE 313, 838 80 Frösön