Startsida
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Startsida
​​

​​​​

 
​​​​​​​​​
​​
​​
 

KK-stiftelsen satsar över 8 miljoner kronor
på kompetensutveckling för näringslivet


KK-stiftelsen finansierar utveckling av flexibla kurser inriktade på företagens kompetensutveckling inom digitalisering, speciellt autonoma system, respektive produktionsutveckling.

- Näringslivets personal ska kunna kombinera heltidsarbete med relevant, forskningsbaserad kompetensutveckling, säger Olle Vogel på KK-stiftelsen.​Medel beviljade till smarta rekryteringar


I april beviljade KK-stiftelsen medel till sju ansökningar inom programmet Rekryteringar. I år är det tydligt att flera lärosäten använder programmet strategiskt för att bygga starka kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer.

- Ett föredömligt exempel är Linnéuniversitetets miljö inom Byggteknik, säger Malin Henningsson, ansvarig för programmet på KK-stiftelsen. De arbetar smart och systematiskt med olika ansökningar till KK-stiftelsen för att bredda gruppens kompetens så att den håller för en civilingenjörsutbildning.​


​​KK-stiftelsens årsredovisning 2016


Nu är KK-stift
elsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016 klar. Läs om året som gått, kompletta miljöer och exempel på detta, nya satsningar, årets beviljade projekt med mera: 


Kompetensutveckla istället för att avveckla

Ulf Hall, KK-stiftelsen, skriver i DI-bilagan "Innovation & forskning":
Behovet av kompetensutveckling, vidareutbildning och högre utbildning brukar lyftas av politiker och debattörer i samband med lågkonjunkturer och nedläggningar. Men kompetensutveckling kan inte ses som krishantering och punktinsatta arbetsmarknadsåtgärder, utan måste vara en naturlig del av lärosätenas verksamhet.​ KK-stiftelsens vd i DI-bilagan "Innovation & forskning":

KK-stiftelsen avsätter 3 miljarder på samverkansprojekt. Detta är investeringar i forskning och kompetensutveckling som stärker konkurrenskraften och utvecklar verksamheten vid högskolorna och de nya universiteten. Det är viktigt att även regeringen går från ord till handling och stöttar forskningssamverkan på riktigt.


600 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling
med näringslivet​


KK-stiftelsen avsätter 600 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling. Fem av årets nio utlysningar har nu presenterats. 

- Samverkan mellan akademi och näringsliv är utvecklande både för akademi och näringsliv, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. KK-stiftelsens vårlansering 2017

 

Fredag den 17 mars klockan 12.00 öppnade ansökningsportalen för vårens utlysningar:

• Företagsforskarskolor
• HÖG – forskningsprojekt
• NU - Nätbaserad utbildning för internationell positionering
• Professionell licentiat - företagsforskarskolor för specialister i näringslivet
• Rekryteringar

Nytt för i år är att vi kommer att genomföra riktade genomgångar av våra program, där vi bjuder in personer med ansvar och ambition att bygga upp forsknings- och utbildningsmiljöer, till exempel ledare för forskningsprofiler, företagsforskarskolor, synergi etc. Dessa möten ersätter de återkommande lanseringsmötena, i syfte att tydligare bidra till att stödja uppbyggnaden av kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer. Själva utlysningen av programmen kommer därför framöver endast att göras via webben, en gång på våren, en gång på hösten. (Läs mer här.)​


Örebroforskare får 88 miljoner kronor för att spåra okända och farliga miljögifter

KK-stiftelsen beviljar Örebro universitet 48 miljoner kronor för att identifiera okända miljögifter som utgör de största riskerna. Tio företag deltar i det sexåriga projektet och bidrar med ytterligare 40 miljoner kronor i form av personal och forskningsutrustning.

- KK-stiftelsen ser mycket positivt på att vi har möjlighet att stödja denna forskningsmiljö, vilken kommer att bli ett svenskt tydligt bidrag till utvecklingen om ett hållbart samhälle, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Detta är en global angelägenhet, vilket gör det extra spännande att utveckla en internationell expertis här​


KK-stiftelsen i nya lokaler

 

Från och med måndag den 10 oktober sitter KK-stiftelsen i nya lokaler på Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.
Besökare kommer in via Kammarkollegiets reception på plan 1.

Vår nya postadress är KK-stiftelsen, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm.
Faktureringsadressen är densamma som tidigare (KK-stiftelsen, FE 313, 838 80 Frösön).

I samband med flytten tar vi bort våra fasta telefonnummer. Alla medarbetare når du direkt via mobilnumren, som du hittar här.

BJ 16 KK 2.png


 

Senast uppdaterad den 16 maj 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön