Återrapportering

Beviljade projekt återrapporterar till stiftelsen enligt den avtalade rapportplanen i ditt avtal. All rapportering sker i ansöknings- och rapporteringsportalen.
Budgetfilen att återrapportera är den excelfil som avtalats.
I övrigt - ladda upp nedanstående mallar i rapporteringsportalen.

Vid frågor om rapportering - kontakta programansvarig.