Återrapportering

Beviljade projekt återrapporterar till stiftelsen enligt den avtalade rapportplanen. All rapportering sker i ansöknings- och rapporteringsportalen. Undantagen är KK-miljöer och projekt som beviljats medel före 2010, vilka använder nedanstående mallar. Dessa sänds ifyllda till info@kks.se.

Vid frågor om rapportering - kontakta programansvarig.