Avans 19

I programmet Avans ges lärosäten möjlighet att utveckla forskningsnära och näringslivsrelevanta utbildningsprogram. Programmet ger forsknings- och utbildningsmiljöer en god inblick i företagsmålgruppens kunskapsbehov och leder samtidigt till stärkt konkurrenskraft i näringslivet.

Vem kan söka Avans?

Sveriges högskolor och nya universitet med examenstillstånd på lägst masternivå inom avsett område kan söka.

Vad kan ni söka medel för?

Medel söks för utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå. Det kan vara magister- eller mastersprogram eller utgöra nya inriktningar – om ett eller två år – i utbildningar med yrkesexamen såsom civilingenjörsutbildning.

Vilken omfattning kan ni söka för?

Maximal projekttid är två år och KK-stiftelsens finansiering är maximerad till 2 mnkr.

När ska ansökan ha inkommit?

Ansökan ska ha inkommit senast den 23 januari 2020 kl. 15:00.

 Syftet med utlysningen?

Genom utbildning på avancerad nivå i samverkan med näringslivet kan forskningsområden vid lärosäten knytas samman med utvecklingsområden i företag. Sådan utbildning är av basal betydelse för uppbyggnad och vidareutveckling av näringslivsinriktade forsknings- och utbildningsmiljöer liksom för näringslivets kompetensförsörjning och utveckling. Syftet med programmet är att stärka dels den forskningsnära utbildningen vid nya universitet och högskolor, dels näringslivets kompetensförsörjning på avancerad nivå.

Vill ni söka Avans?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i  ansöknings- och rapporteringsportalen för att  ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

Powerpointpresentation Avans

KK-stiftelsens höstlansering, videolänk, läggs ut inom kort.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering,  godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Har du frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet:

Olle Vogel
Programansvarig för Rekryteringar, HÖG, Expertkompetens, Avans och Sidus
073-712 81 52 olle.vogel@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör för KK-miljöer, Synergi, NU, Expertkompetens och Avans
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

När kan man ansöka

Avans utlyses varje höst. Deadlines för ansökan ligger i månadsskiftet januari-februari påföljande år.
Se utlysningar