Expertkompetens 20 – Steg 1

Expertkompetens - avancerad skräddarsydd utbildning för yrkesverksamma.

I programmet Expertkompetens ges lärosäten möjlighet att skapa flexibla kurser och utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma. Genom verksamheten knyts forskningsområden vid lärosäten samman med utvecklingsområden i företag, vilket stärker kopplingen mellan forskning, utbildning, utveckling och innovation.

Programmet indelas i två steg. Steg 1 omfattar utredning, planering och påbörjande av utbildningsverksamheten. Steg 2 omfattar utveckling och genomförande av hela det planerade kursutbudet/utbildningsprogrammet.

Vem kan söka Expertkompetens – Steg 1?

Sveriges högskolor och nya universitet med examenstillstånd på lägst mastersnivå inom avsett område kan söka. KK-stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla vetenskapliga och konstnärliga ämnesområden.

Flera lärosäten och forskningsinstitut kan samverka om detta höjer kvaliteten, näringslivsrelevansen eller på annat sätt bidrar positivt till utvecklingen.

Vad kan ni söka medel för?

I Steg 1 söks medel för utredning och planering samt utveckling och genomförande av kurser/kursmoduler i en pilotomgång om totalt  10–15 hp. I Steg 1 ingår också att ta fram en ansökan till Steg 2.

Vilken omfattning kan ni söka för?

Projekttiden för Steg 1 är maximalt två år och stödet från KK-stiftelsen högst 3 miljoner kronor.

När ska ansökan ha inkommit?

Ansökan ska ha inkommit senast den 28 maj kl. 15:00.

Syftet med utlysningen?

Expertkompetens avser utbildning för yrkesverksamma på avancerad nivå. Kurser och utbildningar utvecklas genom att matcha kompetens- och utvecklingsbehov i näringslivet med den kunskap och kompetens som finns i starka akademiska miljöer. Eftersom kursdeltagarna är yrkesverksamma ställs höga krav på flexibla utbildningsformer. De utvecklade kurserna ska införlivas i lärosätets ordinarie utbildningsutbud och kvalitetssäkras enligt ordinarie rutiner. Syftet med programmet är att ge yrkesverksamma och företag kompetenslyft för kunskapsintensiv utveckling och innovation. Programmet syftar också till att stärka förutsättningarna för forsknings- och utbildningsmiljöer att positionera sig som ledande akademiska partner till företagen inom relevanta branscher.

Vill ni söka Expertkompetens – Steg 1?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i  ansöknings- och rapporteringsportalen för att  ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Se presentationen av utlysningen här inom kort.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering,  godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Har du frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet.

Olle Vogel
Programansvarig för HÖG och Expertkompetens
073-712 81 52 olle.vogel@kks.se

Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör för KK-miljöer, Synergi, NU, Expertkompetens och Avans
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se