Företagsforskarskolor 19

I programmet Företagsforskarskolor ges lärosäten möjlighet att utveckla forskarutbildning inom ett område där det finns såväl vetenskapliga styrkor som utvecklingsmöjligheter för näringslivet. Programmet möjliggör uppbyggnad av starka och kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer vid lärosätena samtidigt som deltagande företag kan utveckla sin forskningskompetens inom relevanta områden.

Vem kan söka Företagsforskarskolor?

Sveriges högskolor och nya universitet med examenstillstånd på forskarnivå inom avsett område kan söka.

Vad kan ni söka medel för?

Medel söks för att etablera och driva en forskarskola i nära samverkan med näringslivet. Mellan 6-20 doktorander kan rymmas inom en forskarskola, och det är möjligt att söka en forskarskola gemensamt med andra lärosäten.

Vilken omfattning kan ni söka för?

Bidraget per doktorand uppgår till 1,8 mnkr för avlagd doktorsexamen, och 900 000 kr för avlagd licentiatexamen. Näringslivet bidrar genom in-kind och/eller direkt finansiering med minst motsvarande belopp.

När ska ansökan ha inkommit?

Sista ansökningsdag är 12 september 2019 kl. 15.00.

De lärosäten som avser att söka rekommenderas att i god tid före ansökningstillfället ta kontakt med programansvarig för att diskutera förutsättningarna för en ansökan.

Syftet med utlysningen?

Att företag har tillgång till rätt kompetens är avgörande för tillväxt och konkurrenskraft. Genom forskarutbildning som bedrivs i nära samverkan mellan högskolan och näringslivet kan näringslivets behov matchas med spetsforskning inom akademin. Därför finansierar KK-stiftelsen genom detta program forskarskolor som bedrivs i sam­verkan. Syftet med programmet är att bidra till näringslivets kompetensförsörjning. En förutsättning för detta är att deltagande företag medverkar aktivt och är väl integrerade i forskarskolans genomförande. Programmet syftar också till att ge lärosätet möjlighet att utveckla forskarutbildning som bidrar till profilering av lärosätet.

Vill ni söka Företagsforskarskolor?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i ansöknings- och rapporteringsportalen för att ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Se presentation av utlysningen här.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering,  godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet:

Linda Assbring
Programansvarig för NU, Företagsforskarskolor och Professionell licentiat
073-712 81 17 linda.assbring@kks.se
Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, Professionell licentiat, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se

Läs mer om Företagsforskarskolor

Här kan du läsa mer om programmet och inspireras av pågående projekt.
Läs mer