Forskningsprofiler 19

I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att vidareutveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde med god potential att bli internationellt framstående. Programmet erbjuder en möjlighet för lärosätet att etablera internationell slagkraft inom ett väl avgränsat område och en möjlighet för deltagande företag att stärka och utveckla nya konkurrensfördelar.

Vem kan söka Forskningsprofiler?

Sveriges högskolor och nya universitet kan söka.

Vad kan ni söka medel för?

Programmet avser finansiering för uppbyggnad av en forskningsmiljö. Medlen ska användas för forskning, främst senior forskartid.

Vilken omfattning kan ni söka för?

KK-stiftelsens finansiering av forskningsprofilen uppgår till 30-40 miljoner kr (exkl OH-påslag) under sex till åtta år.

När ska ansökan ha inkommit?

Sista ansökningsdag är 21 januari 2020 kl. 15.00. Ansökan skrivs på engelska.

Syftet med utlysningen?

Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera och utveckla sin verksamhet.
Programmets mål är att ett lärosäte på ett systematiskt sätt, under en längre tid, utvecklar och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. Detta innebär att forskningsprofilen förväntas fortleva även efter att profilstödet avslutats. Forskningsprofilen ska utgöra en väsentlig forskningsstyrka och grund för en komplett miljö. För långsiktig hållbarhet krävs att forskningsprofilen byggs och verkar i en balans med utbildningen, framförallt på avancerad nivå och forskarnivå.

Vill ni söka Forskningsprofiler?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i  ansöknings- och rapporteringsportalen för att  ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

Powerpointpresentation Forskningsprofiler

KK-stiftelsens höstlansering, videolänk (startar vid 20:30).

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering,  godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Har du frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet:

Stefan Östholm
Ansvarig för programmet Forskningsprofiler, och för analys och utvärderingar
073-712 81 43 stefan.ostholm@kks.se
Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se

Läs mer om Forskningsprofiler

Här kan du läsa mer om programmet och inspireras av pågående projekt
Läs mer