HÖG 19

I programmet HÖG – Forskningsprojekt ges forskare och företag möjlighet att gemensamt svara på en väldefinierad och avgränsad forskningsfråga. KK-stiftelsen har genom detta program arbetat för utveckling och förnyelse hos såväl forskargrupper som deltagande företag sedan första utlysningen 1995.

Vem kan söka HÖG?

Sveriges högskolor och nya universitet  kan söka.

Vad kan ni söka medel för?

Medel söks för att finansiera anställda vid Sveriges högskolor eller nya universitet, samt därtill direkta projektrelaterade kostnader såsom kostnader för t.ex. lokaler och material.

Vilken omfattning kan ni söka för?

Projektmedel som söks från KK-stiftelsen får inte överstiga 4 mnkr.

När ska ansökan ha inkommit?

Sista ansökningsdag är 11 juni 2019 kl. 15.00.

Syftet med utlysningen?

Syftet med programmet är att bidra till utveckling av nya forskningsområden med potential att skapa nya forskningsmiljöer eller att förnya befintliga forskningsmiljöer. Syftet är också att bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för deltagande företag. Programmet är också tänkt att fungera som ett steg till stiftelsens övriga forskningsprogram.

Målet är att forskare och företag tillsammans besvarar en gemensam frågeställning och att detta arbete ska generera resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv.

Vill ni söka HÖG?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i ansöknings- och rapporteringsportalen för att ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Se presentation av utlysningen här. 

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering,  godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet:

Margareta Stark
Programansvarig för KK-miljöer och HÖG
073-712 81 41 margareta.stark@kks.se
Olle Vogel
Programansvarig för Rekryteringar, HÖG, Expertkompetens, Avans och Sidus
073-712 81 52 olle.vogel@kks.se
Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, Professionell licentiat, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se