NU 19

Programmet NU, Nätbaserad utbildning för internationell positionering, är en möjlighet för lärosätet att utveckla och genomföra internationellt konkurrenskraftiga nätbaserade kurser. Syftet är att bidra till profilering och positionering av lärosätets starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Vem kan söka NU?

Sveriges högskolor och nya universitet med examensrättigheter på masternivå, och om ansökan avser doktorandkurser även på forskarnivå, inom avsett område kan söka medel.

Vad kan ni söka medel för?

Medel söks för utveckling och genomförande av nätbaserade kurser inom lärosätets starka forsknings- och utbildningsområden. Kurserna ska till innehåll och utformning vara relevanta för näringslivet. Insatsen ska resultera i utveckling av riktade kurser, till skillnad från massiva, öppna kurser. Kurserna ska karaktäriseras av att de har en tydligt definierad målgrupp med antagning utifrån definierade förkunskapskrav.

Vilken omfattning kan ni söka för?

Ansökan kan omfatta ett eller flera starka områden vid lärosätet. Max 15 hp kan sökas per område och ansökningstillfälle. Projektet ska beräknas till 3-4 år. Näringslivet bidrar i utvecklingsarbetet och står för sina egna insatser.

När ska ansökan ha inkommit?
Sista ansökningsdag är 23 januari 2020 kl. 15.00.

Syftet med utlysningen?

Universitet och högskolor står inför ökad konkurrens, där profilering av forskning och högre utbildning blir allt viktigare. Samtidigt erbjuder teknikutvecklingen nya möjligheter att nå ut internationellt med med sitt utbildningserbjudande. Genom NU-programmet vill KK-stiftelsen stödja utveckling och genomförande av nätbaserade kurser med internationell bärkraft; med inriktning som svarar mot behov i näringslivet; och som bidrar till pedagogisk utveckling. Syftet är att bidra till internationell positionering av lärosätets starka forsknings- och utbildningsområden.

Vill ni söka NU?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i ansöknings- och rapporteringsportalen för att ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

Powerpointpresentation NU

KK-stiftelsens höstlansering, videolänk.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering,  godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet:

Linda Assbring
Chef för programverksamheten och programansvarig för NU, Synergi och Företagsforskarskolor
073-712 81 17 linda.assbring@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör för KK-miljöer, Synergi, NU, Expertkompetens och Avans
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

 

Läs mer om NU - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

Här kan du läsa mer om programmet.
Läs mer