Professionell licentiat 19

I programmet Professionell licentiat, företagsforskarskolor för specialister i näringslivet, ges lärosäten möjlighet att nå nyckelpersoner i näringslivet som vill forskarutbilda sig under en begränsad tid samtidigt som de finns kvar i sina respektive företag. Programmet möjliggör för lärosäten att utveckla näringslivsanpassade forskarutbildningsalternativ samt för deltagande företag att utveckla spetskompetens inom relevanta utvecklingsområden.

Vem kan söka Professionell licentiat?

Sveriges högskolor och nya universitet med examenstillstånd på forskarnivå inom avsett område kan söka medel.

Vad kan ni söka medel för?

Medel söks för att etablera och driva en forskarskola i nära samverkan med näringslivet. Minst 4 licentiander ska delta i forskarskolan. De forskarstuderande ska ha minst 3 års arbetslivserfarenhet och vara anställda i näringslivet. Utbildningstiden beräknas till 2-4 år.

Vilken omfattning kan ni söka för?

Bidraget per licentiand uppgår till 900 000 kr för avlagd licentiatexamen. Näringslivet bidrar genom in-kind och/eller direkt finansiering med minst motsvarande belopp.

När ska ansökan ha inkommit?

Sista ansökningsdag är 12 september 2019 kl. 15.00.

De lärosäten som avser att söka rekommenderas att i god tid före ansökningstillfället ta kontakt med programansvarig för att diskutera förutsättningarna för en ansökan.

Syftet med utlysningen?

Utlysningen är ett svar på näringslivets behov av specialister med kunskaper på forskarnivå. Därför ger KK-stiftelsen möjligheten till finansiering av en professionell tvåårig forskarutbildning, inom ramen för en forskarskola, för yrkesverksamma. Syftet med programmet är att bidra till näringslivets kompetensförsörjning. En förutsättning för detta är att deltagande företag medverkar aktivt och är väl integrerade i forskarskolans genomförande. Programmet syftar också till att ge lärosätet möjlighet att utveckla forskarutbildning som bidrar till profilering av lärosätet.

 Vill ni söka Professionell licentiat?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i ansöknings- och rapporteringsportalen för att ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Se presentation av utlysningen här.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering,  godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet:

Linda Assbring
Programansvarig för NU, Företagsforskarskolor och Professionell licentiat
073-712 81 17 linda.assbring@kks.se
Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, Professionell licentiat, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se

Läs mer om Professionell licentiat

Här kan du läsa mer om programmet.
Läs mer