Prospekt 19

I byggandet av en forsknings- och utbildningsmiljö ska Prospekt ses som en möjlighet för lärosätet att rekrytera unga lovande forskare. KK-stiftelsen uppmuntrar mobilitet som bidrar till förnyelse och långsiktig utveckling för forsknings- och utbildningsmiljöer. Vi ser gärna att lärosätet söker medel för nydisputerade som har sin nuvarande anställning vid ett annat lärosäte eller i näringslivet.

Vem kan söka Prospekt?

Sveriges högskolor och nya universitet kan söka medel för nydisputerade. Nydisputerad innebär i denna utlysning att personen har varit akademiskt aktiv i högst 3 år från disputation, mer detaljer om detta finns i utlysningstexten.

Vad kan ni söka medel för?

Medel ska huvudsakligen gå till lönekostnader för den nydisputerade projektledaren. KK-stiftelsen rekommenderar att projektledare spenderar 70-80% av heltid i forskningsprojektet. Medel kan också sökas för resor, lokaler, utrustning och dylikt.  Näringslivet ska medfinansiera med lika mycket resurser som KK-stiftelsen. Lärosätet ska skjuta till en mindre del resurser i form av t.ex. referensgrupp.

När ska ansökan ha inkommit?

Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast 28 augusti 2019 kl. 15.00.

Syftet med utlysningen?

Prospekt fungerar som en möjlighet för forsknings- och utbildningsmiljöer att knyta till sig nydisputerade, gärna från andra lärosäten eller från näringsliv, i syfte att detta ska bidra med förnyelse. Målet är att stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare och att bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag.

Vill ni söka Prospekt?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i ansöknings- och rapporteringsportalen för att ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Se presentation av utlysningen här.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering, godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Har du frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet.

Mattias Jarl
Programansvarig för Prospekt och KK-miljöer
073-712 81 30 mattias.jarl@kks.se

Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, Professionell licentiat, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se

Prospekt främjar mobilitet

I stort sett samtliga unga forskare som beviljats medel genom KK-stiftelsens program Prospekt, har stannat kvar i forskningsmiljön efter avslutat projekt. Majoriteten av dessa forskare är inflyttade från ett annat lärosäte.