Rekryteringar 19

För att skapa dynamiska och starka forsknings- och utbildningsmiljöer krävs ett inflöde av forskande och undervisande personal. Genom sitt stöd till rekryteringar vill KK-stiftelsen stimulera utvecklingen av kompletta miljöer som har en balans mellan olika personalkategorier och en god integration mellan forskning och utbildning. Vid adjungeringar stöds även anställningar i företag.

Vem kan söka Rekryteringar?

Sveriges högskolor och nya universitet kan söka medel.

Vad kan ni söka medel för?

Programmet möjliggör nyrekrytering av:
Adjungeringar
adjungerad professor/lektor
professor/lektor adjungerad till företag
Lektor/professor
Biträdande lektor
Lektor
Professor
Internationell gästprofessor

Individen för rekrytering av biträdande lektor, lektor och professor är inte identifierad vid ansökningstillfället utan tjänsten ska utlysas öppet efter beviljande. Internationell gästprofessor är redan identifierad vid ansökningstillfället.

Vilken omfattning kan ni söka för?

Rekryteringen kräver alltid engagemang från lärosätet och näringslivet. Lärosätet och/eller näringslivet ska också delfinansiera rekryteringen med kontanta medel, kraven varierar beroende på tjänst och framgår av utlysningstexten.

När ska ansökan ha inkommit?

Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast 25  september 2019 kl. 15.00.

Syftet med utlysningen?

Programmet finansierar nyrekryteringar i ett initialt skede med syfte att detta ska leda till långsiktigt värdefulla resurser på lärosätet. Programmet fungerar också som en möjlighet för forsknings- och utbildningsmiljöer att kanalisera resurser från externa parter och samla dem i en anställning.

Vill ni söka Rekryteringar?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i ansöknings- och rapporteringsportalen för att ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Se presentationen av utlysningen här.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering,  godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Har du frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet.

Olle Vogel
Programansvarig för Rekryteringar, HÖG, Expertkompetens, Avans och Sidus
073-712 81 52 olle.vogel@kks.se
Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, Professionell licentiat, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se

Läs mer om Rekryteringar

Här kan du läsa mer om programmet.
Läs mer