Synergi 17

Synergi är en programform som inbegriper flera delprojekt vilka kompletterar varandra för att svara på en komplex frågeställning.

Vem kan söka Synergi?

Sveriges högskolor och nya universitet kan söka.

Vilken omfattning kan ni söka för?

Synergiprojektet ska omfatta 3-4 år och stödet omfatta 6-12 miljoner kr. De medel som söks från KK-stiftelsen ska medfinansieras med minst samma belopp från deltagande näringsliv. Däremot behöver varje enskilt delprojekt i Synergi inte uppfylla detta krav.

När ska ansökan ha inkommmit?

Ansökan ska ha inkommit senast den 2 februari 2018 kl. 15.00. Observera att en intresseanmälan ska skickas in senast 10 november 2017. Intresseanmälan är en förutsättning för att kunna inkomma med en ansökan.

Syftet med utlysningen?

Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg för lärosäten som vill koncentrera inriktning av forskningen utifrån en definierad kärnfråga. Målet är att lärosäten på ett systematiskt sätt ska bedriva forskning mot en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning (kärn­fråga). Synergi ska göra det möjligt för ett lärosäte att utveckla en plattform som blir en bas för fortsatt profilering.

Vill ni söka Synergi?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i ansöknings- och rapporteringsportalen för att ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument. Dessa kan även hämtas i ansökningsportalen.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering, såsom godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Har du frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet.

Mats Waltré
Programansvarig för HÖG och Synergi
073-712 81 58 mats.waltre@kks.se

Birgitta Olsson
VD-sekreterare och programadministratör för KK-miljöer, Synergi, NU, Expertkompetens och Avans
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Läs mer om Synergi

Här kan du läsa mer om programmet