Synergi 19

Synergi är en programform som inbegriper flera delprojekt vilka kompletterar varandra för att svara på en komplex frågeställning.

Vem kan söka Synergi?

Sveriges högskolor och nya universitet kan söka.

Vilken omfattning kan ni söka för?

Synergiprojektet ska omfatta 3-4 år och stödet omfatta 6-12 miljoner kr. De medel som söks från KK-stiftelsen ska medfinansieras med minst samma belopp från deltagande näringsliv.

När ska ansökan ha inkommit?

Ansökan ska ha inkommit senast den 31 januari 2020 kl. 15.00. Datum för frivillig intresseanmälan, senast 12 november 2019. Informationsmöte för intresserade: 26 november 2019.

Syftet med utlysningen?

Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg för lärosäten som vill koncentrera inriktning av forskningen utifrån en definierad kärnfråga. Målet är att lärosäten på ett systematiskt sätt ska bedriva forskning mot en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning; kärn­frågan. Synergi ska göra det möjligt för ett lärosäte att utveckla en plattform som blir en bas för fortsatt profilering.

Vill ni söka Synergi?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i ansöknings- och rapporteringsportalen för att ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument.

Powerpointpresentation Synergi

KK-stiftelsens höstlansering, videolänk.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering, såsom godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Har du frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet.

Linda Assbring
Chef för programverksamheten och programansvarig för NU, Synergi och Företagsforskarskolor
073-712 81 17 linda.assbring@kks.se

Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör för KK-miljöer, Synergi, NU, Expertkompetens och Avans
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Läs mer om Synergi

Här kan du läsa mer om programmet