Utlysningar: NU 17
​​
​​​​​​​​Sammanfattning​ av utlysningen:

​​NU 17 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering  

KK-stiftelsen är en forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor när den sker i samverkan med näringslivet. Målet är att bygga starka profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet.

KK-stiftelsen kommer därför också att bedöma i vilken utsträckning projektförslagen bidrar till att bygga sådana kompletta miljöer.

Syfte och mål

Programmets syfte är att bidra till en internationell positionering av lärosätets internationellt starka utbildnings- och forskningsområden genom stöd till utveckling av nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå.

Målet med programmet är att stödja utveckling och genomförande av nätbaserade kurser med internationell bärkraft; med inriktning som svarar mot behov i näringslivet; och som bidrar till pedagogisk utveckling.


Tidplan och beslut

- Intresseanmälan ska lämnas till KK-stiftelsen senast 2017-05-23.
- Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast 2017-09-19 kl. 15.00.
- Beslut meddelas i december 2017.
- Projekt kan starta efter det att avtal tecknats, dock senast 2018-04-01.


Ansökan

Ansökan görs på KK-stiftelsens webbplats www.kks.se.

I ansökan anges vem som är planerad projektledare. Projektledaren är operativt ansvarig för genomförandet av projektet. I ansökan anges också vem inom lärosätet som är planerad projektägare. Projektägaren, som ska ha personal- och budgetansvar på en överordnad nivå, har övergripande ansvar för att det finns förutsättningar att genomföra projektet och för att genomförandet följs upp. Projektägare kan vara t.ex. en prefekt eller någon annan person som är lämplig enligt lärosätets organisation och ansvarsfördelning. I detta fall kan rektor vara projektägare.

Projektledare, projektägare och rektor skriver under ansökan. Projektledarens signering innebär att denne är beredd att ta ansvar för beskrivet genomförande. Projektägare och rektor bekräftar genom sin signering att lärosätet tillstyrker projektet och ska medverka enligt projektbeskrivningen.

Ansökan skrivs på antingen svenska eller engelska.

Frågor 

Linda Assbring (f.d. Gustavsson), programansvarig
linda.assbring@kks.se 073-712 81 17 

Birgitta Olsson, programadministratör 
birgitta.olsson@kks.se​ 073-712 81 45

Senast uppdaterad den 17 mars 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön