KK-stiftelsen söker Handläggare

Vi söker en handläggare för tillsvidareanställning, vid stiftelsens kansli i centrala Stockholm. Sista ansökningsdatum 2018-06-07.

Handläggare

KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga och väl sammanhållna forsknings- och utbildningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi och näringsliv. KK-stiftelsen är inrättad av staten 1994 med ett eget kapital som idag uppgår till ca. 9 miljarder kronor.

Vi söker nu en handläggare för tillsvidareanställning, vid stiftelsens kansli i centrala Stockholm.

Din roll

Som handläggare arbetar du med stiftelsens program för finansiering av forskning och kompetensutveckling. Du deltar i utvecklingen av program, utformningen av utlysningar, beredning av ansökningar och uppföljning av projekt och program. I arbetet ingår en hel del kontakter med lärosäten och företag.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Ansvara för utveckling/vidareutveckling av program, alltifrån framtagande av utlysningsmaterial till genomförande av beredningsprocess och utarbeta förslag till beslut för VD och/eller styrelse. Viktiga inslag här är att formulera syfte, mål och tillhörande bedömningskriterier för program; föreslå och sätta samman experter till bedömargrupper; hitta sakkunniga; vara sekreterare i bedömargrupper samt genomföra uppföljningar och analysera verksamheten i projekt, program och på aggregerad nivå. Presentationer och aktiviteter vid lärosätena och andra organisationer är vanligt förekommande. Till skillnad från andra finansiärer stödjer vi även kompetensutveckling och utbildning på avancerad nivå inom alla vetenskapsområden.

Kvalifikationer

Du har goda kunskaper om universitets- och högskoleväsendet och det svenska landskapet för högre utbildning och forskning. Vi vill också att du har flera års relevant yrkeserfarenhet. Erfarenhet av forskningsfinansiering är en stark merit. Erfarenhet av att arbeta med utbildning på avancerad nivå samt forskning i samarbete med näringslivet, liksom arbete med kvalificerade analyser och utvärderingar är meriterande. Du har en examen på lägst mastersnivå, men får gärna vara forskarutbildad.

Personliga egenskaper

Som person är du aktiv och drivande i att omsätta idéer till handling, tycker om förändringsarbete och att utveckla nya arbetsformer. Du är också noggrann och systematisk och kan arbeta processorienterat. Du planerar och genomför ditt eget arbete självständigt men måste också kunna arbeta i grupp med kollegor. Det är viktigt att du har stor integritet i hantering av ärenden, men samtidigt är lyhörd i kontakten med företrädare för lärosäten, bedömare och företag.

Du är välkommen med din ansökan och cv till info@kks.se, med ärendemening ”Ansökan handläggare” och märk med dnr 20180070.

Sista ansökningsdatum 2018-06-07. Vi kommer att intervjua både löpande och efter sista ansökningsdatum.

Kontaktpersoner
Stefan Östholm, enhetschef Programenheten, 0737-12 81 43
Fackliga representanter, Malin Henningsson, SACO, 0737-12 81 55
Birgitta Olsson, Unionen, 0737-12 81 12