Upphandlingar

KK-stiftelsen tillämpar upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Invitation to tender

Public procurement of asset management services – Global Mandate.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling invites tenderers to a public procurement of asset management services in relation to the Foundation’s Global Mandate, as advertised in the Swedish electronic database TendSign:

TendSign

The Procurement is carried out through an open procedure according to the Swedish Public Procurement Act (Sw. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling).

A tender must be complete and have been received by the Foundation no later than 15 June 2018 at 7:00 p.m. CEST for it to be considered.

KK-stiftelsen annonserar sina upphandlingar i databasen Visma TendSign:

Klicka här för att hitta våra pågående upphandlingar

Att lämna anbud till KK-stiftelsen:

  • Det är bra att ha någon form av bevakning när KK-stiftelsen annonserar sina upphandlingar. Detta kan ske t.ex. genom att bevaka vår hemsida eller genom att prenumerera på någon bevakningstjänst.
  • KK-stiftelsen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.
  • Eftersom det är begränsade möjligheter att komplettera anbudet i efterhand är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.
  • Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt. Detta är mycket viktigt! Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydligande eller rättelser som når alla som har begärt handlingar.
  • Notera sista anbudsdag, för sent inkommet anbud, får ej tas upp till prövning.
  • När anbudet utformas är det viktigt att följa alla anvisningar och bifoga samtliga begärda handlingar, t.ex. svarsmallar, intyg, certifikat, miljö- och prisbilagor.
  • Se till att samtliga ska-krav kan uppfyllas. Anbud som inte uppfyller ska-kraven kan inte tas upp till prövning.