Eva Schelin ny vd för KK-stiftelsen

Eva Schelin, vd för IQ Samhällsbyggnad, har utsetts till ny vd för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Hon tillträdde den 4 mars 2019.

8 oktober 2018:

Eva Schelin har tidigare arbetat på bland annat Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova och Trafikverket. Hon har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola och en teknologie licentiatexamen från Linköpings universitet.

– Vi är mycket glada över att Eva Schelin vill ta på sig uppgiften som vd för KK-stiftelsen, säger Kerstin Eliasson, styrelseordförande för KK-stiftelsen. Med Evas gedigna och breda erfarenhet av forsknings-, innovations- och samverkansfrågor, och sin chefserfarenhet, får stiftelsen mycket goda förutsättningar att fortsätta att utveckla verksamheten och medverka till att skapa värden för hela samhället. Hennes kompetens kommer att stärka KK-stiftelsen i det förädlingsarbete av verksamheten som nu förestår.

Eva Schelin. Fotograf Alex Bergendorff.

Eva Schelin ser fram emot att börja på stiftelsen:

– Jag brinner för att bygga ett gott samhälle och ser KK-stiftelsen som en fantastisk plattform för att stärka Sverige i de utmaningar vi står inför, säger Eva Schelin. Jag har följt KK-stiftelsens arbete på distans, främst genom mitt arbete på Vinnova och IQ Samhällsbyggnad. Stiftelsen är en förebild i arbetet att bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer i samproduktion, som genererar stor nytta för akademin men också stärker näringslivets konkurrenskraft och samhället i stort. Det känns mycket stimulerande att få arbeta aktivt med dessa frågor. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medarbetarna fördjupa dialogen med lärosätena, näringslivet och andra intressenter.

KK-stiftelsen finansierar forskning, utbildning och kompetensutveckling på minst avancerad nivå, som bidrar till att strategiskt bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer på Sveriges högskolor och nya universitet. Stiftelsen ställer som krav att näringslivet ska medverka till ett lika stort värde som KK-stiftelsen går in med, så att projekten även leder till att stärka Sverige konkurrenskraft. KK-stiftelsens kapital uppgår för närvarande till cirka 9 miljarder kronor, och 400 – 500 miljoner delas ut varje år till program och projekt inom forskning och avancerad utbildning.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation för företag och organisationer som arbetar för ökad forskning och innovation i samhällsbyggnadssektorn.