Forskningsministern, akademin och näringslivet eniga om det livslånga lärandet för stärkt konkurrenskraft

Rätt kompetens är avgörande för företagens överlevnad och Sveriges konkurrenskraft. KK-stiftelsen samlade därför forskningschefer från näringslivet, generaldirektörer, rektorer och ministern för högre utbildning och forskning på ett seminarium om livslångt lärande, då de forskningsnära kurserna PROMPT och ProdEx diskuterades.
- Högskolan Väst och Mälardalens högskola visar tydligt i PROMPT och ProdEx med samarbetet med KK-stiftelsen hur man kan kompetensutveckla i samverkan med näringslivet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Minister Matilda Ernkrans. Foto: Johan Olsson
(2019-10-03)
Globaliseringen, digitaliseringen, automatisering, krav på hållbar produktion och ökad resurseffektivitet är några av utmaningarna som svensk industri står inför idag. Detta skapar samtidigt stora möjligheter för den som kan anpassa sig till den nya verkligheten. Yrkesverksamma måste lägga mer tid på att kontinuerligt kompetensutvecklas inom relevanta områden, för företagens överlevnad och konkurrenskraft, samt för den egna framgången på arbetsmarknaden. 
Med KK-stiftelsens program Expertkompetens kan Sveriges högskolor och nya universitet tillsammans med näringslivet skräddarsy flexibla kurser för redan yrkesverksamma, utifrån de starkaste forskningsmiljöerna. Tisdag den 1 oktober samlades ett hundratal personer på det fullsatta högnivåmötet om livslångt lärande och lärosätenas roll, under rubriken ”Flexibel utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma”.
– För att bibehålla Sveriges konkurrenskraft behöver vi samverkan mellan finansiärer, myndigheter, akademi, näringsliv, det offentliga och civilsamhället, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

På seminariet presenterades de pågående Expertkompetensprojekten PROMPT – Professionell masterutbildning i mjukvaruutveckling, på Mälardalens högskola, samt ProdEx – Expert i produktionsteknik på Högskolan Väst.
PROMPT, med över 60 miljoner kronor i stöd från KK-stiftelsen, har över 2.000 antagna studenter från mer än 300 organisationer, som väljer mellan 22 akademiska kurser på avancerad nivå, anpassade för och utvecklade tillsammans med företag. På samma sätt har Högskolan Västs program ProdEx – med stöd från KK-stiftelsen – utvecklats i samproduktion med ett 30-tal industriföretag, och erbjuder kurser inom exempelvis automations-, robot- och tillverkningsteknik, produktionsledning, beräkningsteknik och modellering.
– Samverkan med forskare är otroligt viktig för våra medarbetare att få tillgång till senaste forskningen, säger Anna Sannö, Research Strategy Manager på Volvo CE, som har flera deltagare i KK-stiftelsens Expertkompetensprogram. Det ger oss möjlighet att bygga vår kompetens och vässa svensk industri.
Expertkompetenskurserna utgår från starka forskningsmiljöer men anpassas efter industrins behov, såväl till innehåll som format. Eftersom kursdeltagarna är yrkesverksamma ställs höga krav på just flexibla utbildningsformer.

– Det måste vara möjligt att kombinera kompetensutveckling med arbete, och en förutsättning är att det är flexibelt och kan anpassas till individen, säger Magdalena Borgbrant, Head of Research Office, Scania CV AB, som också har många medarbetare som kompetensutvecklas genom programmen.

Magdalena Borgbrant, Scania CV AB. Foto: Johan Olsson
För att vara konkurrenskraftiga måste Scania hela tiden ta fram nya teknologier och hitta nya affärsmöjligheter.
– Våra medarbetare måste därför kontinuerligt utvecklas och bygga kunskap, säger Magdalena Borgbrant. Ska Scania och hela Sverige klara sig, måste industri, akademi och myndigheter samarbeta.
I dagsläget är det dock betydligt mer fördelaktigt för lärosätena att satsa på ungdomsstudenterna; det är det som de får statliga pengar för.
– Staten borde ge ekonomiska incitament till lärosätena för att de ska kunna erbjuda kurser som kopplar stark forskning med samhällets behov, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen. Det kan inte bara vara KK-stiftelsen som satsar rejäla ekonomiska resurser på detta. Kompetensutveckling av yrkesverksamma borde byggas in i lärosätenas ordinarie uppdrag och utbud. Detta är inte bara viktigt, utan avgörande för att näringslivet ska bibehålla och stärka sin konkurrenskraft, och därmed skapa ett bra samhälle för oss alla.
Program för seminariet ”Flexibel utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma”:
• Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma utifrån stark forskning – för stärkt konkurrenskraft.  Eva Schelin, vd KK-stiftelsen
• Kompetensbehoven i näringslivet
– Volvo CE: Anna Sannö, Research Strategy Manager och Brunno Muller, Advanced Engineering & Research Director
– Scania AB: Magdalena Borgbrant, Head of Research Office
• Hur gör man? Vilka resultat och effekter får man?
– Introduktion till Expertkompetensprogrammet, Olle Vogel, Programansvarig KK-stiftelsen
– Expertkompetens PROMPT, Mälardalens högskola – resultat, effekter och hinder. Projektledare Hans Hansson
– Expertkompetens ProdEx, Högskolan Väst – resultat, effekter och hinder. Projektledare Kristina Eriksson
– Reflektioner från respektive lärosätes rektor: Paul Pettersson, MDH, Martin Hellström, HV
• Regeringens syn på det livslånga lärandet och lärosätenas roll. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
• Möjligheter och utmaningar på kort respektive lång sikt – paneldiskussion
Deltagare:
– Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
– Helena Malmquist – tidigare FoU-chef ABB (Jernkontoret)
– Anders Söderholm – GD Universitetskanslersämbetet
– Karin Röding – GD Universitets- och högskolerådet
– Paul Pettersson – rektor Mälardalens högskola
– Martin Hellström – rektor Högskolan Väst
– Tobias Krantz – chef för utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv