God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska dig en riktigt fin jul och tacka för det gångna året.

Vi kan glädjande konstatera att KK-stiftelsen under året beviljat närmare 700 miljoner kronor till över 100 olika projekt. Med detta slår vi förra årets rekord på mest beviljade medel sedan 1999. Vår delvis nya styrelse bekräftar därmed strategin att möjliggöra för lärosätena att bygga och utveckla kompletta och samproducerande forsknings- och utbildningsmiljöer inom sina prioriterade områden. Samtidigt speglar rekordbeloppet lärosätenas höjda ambitioner och näringslivets stora behov och intresse av forskning och kompetensutveckling.

Det får bli vår julklapp till Sveriges konkurrenskraft, samtidigt som vi istället för att skicka julkort har valt att ge en summa pengar till Stadsmissionen, för deras arbete med människors utsatthet.

Nu tar kansliet julledigt, och är åter i full bemanning den 7 januari.

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Eva Schelin och hela teamet på KK-stiftelsens kansli