KK-stiftelsens hantering av covid-19

2020-03-19

KK-stiftelsen följer noga utvecklingen av covid-19 och anpassar verksamheten utifrån de rådande omständigheterna.
Vi är medvetna om de många frågor som nu uppstår på grund av rådande omständigheter. Just nu arbetar vi intensivt för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet på ett professionellt och rättssäkert sätt.

Förändrade förutsättningar i pågående projekt

Vi förstår att situationen som orsakats av smittspridningen av viruset covid-19 kan påverka förutsättningarna i pågående projekt.

Förseningar i återrapportering av pågående projekt: Om ett projekt inte har möjlighet att inkomma med efterfrågad återrapportering på grund av covid-19 kan vi bevilja att senarelägga datum för återrapportering. För att ansöka om att senarelägga datum för återrapportering av projekt, kontakta programansvarig på KK-stiftelsen.

Förlängd dispositionstid: Om ett projekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av covid-19 och inte kan genomföras inom ramen för dispositionstiden kan vi bevilja förlängning av dispositionstiden. För att ansöka om förlängd dispositionstid, kontakta ansvarig för aktuellt program vid KK-stiftelsen.

Obs! Du behöver inte skicka in något till oss förrän mot slutet av din nuvarande dispositionstid, senast ca 4-6 månader innan projekttiden löper ut.

Justeringar i projekt som kan genomföras inom dispositionstiden behöver inte rapporteras till oss.

Försenad projektstart: Om ett projekt inte kan startas som planerat på grund av covid-19 kan vi bevilja att projektstarten senareläggs. För att ansöka om senarelagd projektstart, kontakta programansvarig på KK-stiftelsen.

2020 års utlysningar ska genomföras som planerat

Det är viktigt att vi upprätthåller kontinuitet i vår utlysningsverksamhet. Vår målsättning är att de utlysningar som har finansiering från och med 2020 ska genomföras som planerat.

Digitaliserad bedömningsprocess

De utlysningar som går in i beslutsfas under våren kommer att beredas digitalt. KK-stiftelsen förbereder nu för en helt digital bedömningsprocess, där även hearing med sökande kommer att hållas digitalt. Självklart kommer vi se till att vi upprätthåller samma goda kvalitet i bedömningsarbetet som alltid.

Om du sitter med som bedömare i ett av stiftelsens program, eller är kallad till en hearing i samband med en ansökan, kommer vi kontakta dig för mer information.

Informationen på denna sida uppdateras löpande.