KK-stiftelsens hantering av covid-19

Senast uppdaterad: 2020-05-27

KK-stiftelsen följer noga utvecklingen av covid-19 och anpassar verksamheten utifrån de rådande omständigheterna.

Förändrade förutsättningar i pågående projekt

Vi förstår att situationen som orsakats av smittspridningen av viruset covid-19 kan påverka förutsättningarna i pågående projekt.

Förseningar i återrapportering av pågående projekt
Om ett projekt inte har möjlighet att inkomma med efterfrågad återrapportering på grund av covid-19 kan vi bevilja senare datum för återrapportering. För att ansöka om att senarelägga datum för återrapportering av projekt, kontakta programansvarig på KK-stiftelsen.

Förlängd dispositionstid
Pågående forskningsprojekt har av KK-stiftelsen erbjudits förlängning  med 6 månader  och därtill anpassad utbetalningsplan. Om det finns ytterligare projekt som riskerar att fördröjas avsevärt på grund av covid-19 och inte kan genomföras inom dispositionstiden kan vi bevilja förlängning . För att ansöka om förlängd dispositionstid, kontakta ansvarig för aktuellt program vid KK-stiftelsen. Du bör dock inte göra detta innan omfattningen av fördröjningen är känd.

Försenad projektstart
Om ett projekt inte kan startas som planerat på grund av covid-19 kan vi bevilja att projektstarten senareläggs. För att ansöka om senarelagd projektstart, kontakta programansvarig på KK-stiftelsen.

2020 års utlysningar ska genomföras som planerat

Det är viktigt att vi upprätthåller kontinuitet i vår utlysningsverksamhet. De utlysningar som ska genomföras under år 2020 enligt vår 3-årsplan kommer att genomföras. Vår målsättning är att även under kommande år följa gällande 3-årsplan för utlysningar.

 

Särskild utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet

Med anledning av coronavirusets utbrott utlyser KK-stiftelsen särskilda medel för att stödja näringslivets behov av kompetensutveckling. Denna särskilda satsning understryker KK-stiftelsens uppdrag att stötta utbildning på avancerad nivå och forskarnivå med fokus på kompetensutveckling för näringslivet. Utlysningen omfattar upp till 50 miljoner kronor. Deadline för ansökningar är 8 juni.

Läs mer om den särskilda utlysningen här: Utlysning Kompetensutveckling för näringslivet

Informationen på denna sida uppdateras löpande.