KK-stiftelsens riktlinjer gällande Coronaviruset

Den 10 mars ändrade Folkhälsomyndigheten bedömningen kring spridningsrisken från måttlig till mycket hög. Regeringen har beslutat att klassa viruset covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Smittspridning bör begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Med anledning av att detta följer här KK-stiftelsens riktlinjer.

KK-stiftelsen har tagit beslutet att uppmana alla som har vistats i riskområden att avstå från att besöka stiftelsen och stiftelsens evenemang i 14 dagar efter hemkomst från riskområde. Detta gäller de personer som har varit i riskområden (se nedan) och självklart också de som har anhöriga med symptom.

Rekommendationerna gäller:

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår
  • Italien
  • Den österrikiska delstaten Tyrolen inklusive Innsbruck
  • Iran
  • Sydkorea
  • Samt övriga av Folkhälsomyndighetens rekommendationer (uppdateras löpande).

Med anledning av den höjda risknivån för smittspridning av det nya coronaviruset covid-19 har KK-stiftelsen beslutat att inte hålla vårlanseringen den 17:e mars inför gästande publik, utan endast sända presentationerna här på webben.

Allmänna råd till resenärer

Den som har varit i Italien, Iran, Sydkorea eller i vissa områden i Kina  rekommenderas att vara uppmärksam på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 vårdguiden för bedömning.

I övrigt hänvisar vi till ansvariga myndigheters information och råd.

Folkhälsomyndighetens information

Folkhälsomyndigheten.se/covid-19