Ny styrelse för KK-stiftelsen

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har fått ny styrelse. Åtta ledamöter valdes vid styrelsemötet den 18 juni 2019, och regeringen har utsett två ledamöter. Mandatperioden är från 1 juli 2019 – 30 juni 2022.

- Detta är en mycket kompetent styrelse, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin. Vi ser fram emot att få jobba med dem i vårt viktiga uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft.
(2019-07-01)
KK-stiftelsen finansierar projekt vid landets nya universitet och högskolor med målet att dessa ska bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom prioriterade områden. Projekten bedrivs i samproduktion med näringslivet då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.
Under 2018 beviljade KK-stiftelsen 543 miljoner kronor till 89 olika projekt vid Sveriges högskolor och nyare universitet. I projekten deltar näringslivet till ett värde som är minst lika stort, vilket gör att de beviljade projekten omfattar cirka en miljard kronor.
Styrelsen är KK-stiftelsens högsta beslutande organ och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (åtta ledamöter). Förslag till ledamöter lämnas, i enlighet med 5§ i stiftelsens stadgar, av myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, Forte, Formas och samt Vinnova (två ledamöter), av Kungl. Vetenskapsakademin, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (två), av universitet och högskolor, SUHF (en). En ledamot föreslås av styrelsen själv.
Följande personer har utsetts:
– Elisabeth Nilsson, ordförande KK-stiftelsen; styrelsemedlem Boliden AB; fd Landshövding Östergötland
– Leif G Anderson, professor emeritus vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet; tidigare 1:e vice preses vid KVA
– Anita Hansbo, styrelsemedlem Stiftelsen Chalmers tekniska högskola; fd rektor Jönköping University
– Ericka Johnson, professor, Gender & Society, Linköping University
– Peter Larsson, vice ordförande KK-stiftelsen
– Arne Lidèn, ordförande Kapitalutskottet, KK-stiftelsen
– Karin Markides, professor i analytisk kemi; fd rektor, Chalmers tekniska högskola
– Björn Odlander, grundare och delägare, HealthCap
– Eugenia Perez Vico, biträdande universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
– Thomas Strand, chef Utbildning och kompetensförsörjning Region Jönköpings län; fd riksdagsledamot