Ny vd för KK-stiftelsen

KK-stiftelsens vd, Madelene Sandström, slutade i somras. Hon lämnade på egen begäran stiftelsen efter nio händelserika år. Styrelsen rekryterar nu hennes efterträdare.

- Madelene Sandström har betytt oerhört mycket för stiftelsens och därmed lärosätenas utveckling, säger styrelseordförande Kerstin Eliasson. Styrelsen är mycket tacksam för det arbete som Madelene genomfört.

Madelene Sandström har varit vd för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling i drygt nio år. Stiftelsen stödjer forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, med målet att dessa ska bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer.

– Madelene har tillsammans med sina medarbetare utvecklat verksamheten på ett mycket positivt sätt, säger Kerstin Eliasson. Under hennes ledning har stiftelsen utvecklat programsatsningarna, ökat utbudet av program och skärpt resultatuppföljningen.

Detta har bidragit till högre kvalitet i ansökningarna och stiftelsen har därför kunnat öka forskningsbidragen till lärosätena, med ambitionen att årligen dela ut cirka 500 miljoner kronor.

– Stiftelsen har under dessa nio år bidragit till lärosätenas strategiska utveckling. Genom kravet på samproduktion med näringslivet har lärosätena i högsta grad dessutom utvecklat relevanta och attraktiva forsknings- och utbildningsmiljöer för industrin. Madelene har drivit framväxten av kompetensutveckling som ett bidrag till utvecklingen av det livslånga lärandet, samt uppmärksammat behovet av forskarutbildad arbetskraft i näringslivet. Madelene har också varit instrumentell i den omläggning av kapitalförvaltningen som inleddes för ett drygt år sedan, säger Kerstin Eliasson.

Rekrytering av hennes efterträdare har inletts, och beräknas vara klar under hösten. Ulf Hall, chef Externa relationer och Kommunikation, blev tillförordnad vd från den 11 juli.

– Det har varit en mycket stimulerande men också krävande tid på stiftelsen, så nu känner jag att det är dags att gå vidare, säger Madelene Sandström.