Över 160 miljoner till sex forskningsprojekt med näringslivet

KK-stiftelsen beviljar 80 miljoner kronor till sex forskningsprojekt på Örebro universitet, Mälardalens högskola, Jönköping University, Karlstads universitet samt Gymnastik- och idrottshögskolan. Forskningen ska ske i samproduktion med näringslivet, som går in med lika mycket i form av egen kompetens och resurser.
- Projekten kommer att lyfta forskningen inom en rad områden och samtidigt generera samhällsnytta och stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Madelene Sandström, vd på KK-stiftelsen.

Pressmeddelande 26 juni 2018

Genom programmet Synergi ger KK-stiftelsen lärosätena möjlighet att koncentrera forskningen till en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning. Varje synergiprojekt består i sin tur av flera delprojekt som kompletterar varandra, och svarar tillsammans på en mer komplex frågeställning.

Forskningen spänner över områden som förpackningsmaterial, hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar, integration av hård- och mjukvara, och gjutjärnskomponenter. Områdena är utvalda och utvecklade av lärosätena tillsammans med näringslivet för att de har varit särskilt angelägna att beforska.

Bland företagen som aktivt medverkar i projekten med egen kompetens och resurser finns Ikea, Coop Sverige, Volvo Construction Equipment, Mälarenergi, SKF Mekan, Scania CV, BillerudKorsnäs, Telia samt Skandia.

Förutom KK-stiftelsens finansiering och värdet av företagens medverkan, lägger respektive lärosäte mellan 1,5 och 5,8 miljoner kronor i sina respektive projekt. Varje projekt omfattar därmed forskning till ett totalvärde av mellan 21 och 35 miljoner kronor.

– Detta är stora och viktiga projekt som kommer att flytta forskningsfronten inom respektive område, säger Mats Waltré, programansvarig för Synergi på KK-stiftelsen. Samtidigt innebär det ny, värdefull kunskap och kompetensutveckling för varje företag som deltar.

Följande projekt beviljas medel från KK-stiftelsen:
Gymnastik- och idrottshögskolan:
• Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar. I forskningen medverkar exempelvis Coop, IKEA, Livförsäkringsbolaget Skandia, och Telia. Totalt omfattar projektet 34,9 miljoner, KK-stiftelsen går in med 14,3 miljoner (inklusive sk OH).

Jönköping university:
• Lean och hållbar, design och tillverkning av gjutjärnskomponenter. Bland annat medverkar Scania CV, Volvo Group Trucks Technology och SKF Mekan AB. Totalt 26,2 miljoner kronor, med 14,1 från KK-stiftelsen.

Karlstads universitet:
• MULTI-BARR: Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial. Iggesunds Bruk, Cellcomb AB, och BillerudKorsnäs Frövi medverkar bland annat. Totalt 21,1 miljoner kronor, med 11,4 från KK-stiftelsen.

Mälardalens högskola:
• HERO: Heterogena system – integration av mjukvara och hårdvara. I forskningsprojektet medverkar bland annat Volvo Construction Equipment AB, Enea Software AB samt Alten Sverige AB. Totalt 26,0 miljoner kronor, med 14,4 från KK-stiftelsen.

Örebro universitet:
• Inflammation och lipider vid vaskulär sjukdom. Bland annat medverkar Athera Biotechnologies AB, BioLamina AB och Immunovia AB. Totalt omfattar projektet 28,3 miljoner kronor, med 12,3 miljoner från KK-stiftelsen.
• Användning av bioindikatorer, biomarkörsprofiler och maskininlärning för att förbättra vattenkvalitetsanalyser. Fortum Waste Solutions AB, Mälarenergi AB samt Miljötekniskt Center AB är några av medverkande företag. Totalt: 27,1 miljoner kronor, med 14,4 miljoner (inklusive sk OH) från KK-stiftelsen.

Programmet utlystes i september 2017, och resulterade i 17 ansökningar. Samtliga projekt bedömdes av både vetenskapliga experter och en extern bedömargrupp, utifrån Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; samt Genomförande.

– Alla projekt kommer på olika sätt att bidra till att skapa en mycket god grund för starka profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer för respektive lärosäte, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.