Vi rekryterar. Är du vår nya kollega?

KK-stiftelsen söker kvalificerad handläggare och handläggare.

Kvalificerad handläggare

Som kvalificerad handläggare arbetar du med stiftelsens program för finansiering av forskning och kompetensutveckling. Arbetsuppgifterna innebär att delta i programutveckling, genomföra utlysningar och hålla samman beredningsprocesser med nationella och internationella experter. Du ansvarar för uppföljning och utvärdering av projekt och deras effekter. Arbetet innebär också nära kontakt och dialog med våra målgruppslärosäten och deras samarbetspartners. I rollen som kvalificerad handläggare är en viktig uppgift att genom analys och omvärldsbevakning identifiera och genomföra projekt som syftar till att utveckla stiftelsens program så att de på bästa sätt kan nå förväntade resultat samt möta nya krav och behov utifrån omvärldens utveckling. Som kvalificerad handläggare ingår du i vår programenhet och jobbar ofta i team med dina kollegor.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker:

Handläggare

Som handläggare får du möjlighet att arbeta brett med stiftelsens olika programsatsningar. Du får medverka i flera olika team över tid för att bygga upp kunskap och erfarenhet om forskningsfinansiering och handläggarrollen. Du spelar också en viktig roll i stiftelsens arbete med uppföljning och utvärdering av pågående och framtida satsningar, för att säkerställa att våra satsningar på bästa sätt genererar nytta för akademi och näringsliv. I detta arbete ingår att inhämta och sammanställa data och information och skriva rapporter och analyser. Besök och presentationer vid våra målgruppslärosäten och andra organisationer ingår i arbetet. Som handläggare ingår du i vår programenhet och jobbar ofta i team med dina kollegor.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker: