Publikationer: Produktionslyftet - halvtidsutvärdering
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Publikationer > Produktionslyftet - halvtidsutvärdering

Rubrik

Produktionslyftet - halvtidsutvärdering

Årtal

2008

Kategori

Utvärderingar

Beskrivning

Produktionslyftet är en satsning på kompetensutveckling för resurseffektiv produktion och ständigt förbättringsarbete - så kallad Lean produktion. Verksamheten drivs av forskningsinstitutet Swerea IVF i samverkan med Chalmers tekniska högskola, Jönköpings tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet.

Målgruppen är i första hand medelstora tillverkande företag i Sverige.

Satsningen initierades 2006 av KK-stiftelsen, Nutek, VINNOVA, Stiftelsen för strategisk forskning genom ProViking, IF Metall och Teknikföretagen. KK-stiftelsen, Nutek och VINNOVA stödjer satsningen under perioden 2007-2009 med 65 Mkr.

Några viktiga mål med denna studie var att pröva om den programlogik som används inom Produktionslyftet leder mot verksamhetens uppsatta mål och om interaktionen mellan alla berörda aktörer genomförs på ett ändamålsenligt sätt.

Utvärderingen har genomförts av Ramböll Management AB. Ansvarig för genomförandet av utvärderingen har varit Richard Österberg från Nutek, tillsammans med finansiärernas arbetsgrupp.

Utvärderare
Ramböll Management AB​

Språk

 

Bifogade filer

produktionslyftet-halvtidsutvardering-2009-utv.pdf    
Skapad 2010-12-15 17:33 av SPExt_Admin
Senast ändrad 2010-12-15 17:33 av SPExt_Admin
Senast uppdaterad
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön