Nyhetsarkiv: Över 300 miljoner kronor till fyra nya starka forskningsprofiler
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > Över 300 miljoner kronor till fyra nya starka forskningsprofiler

KK-stiftelsen beviljar över 140 miljoner kronor till uppbyggnaden av fyra forskningsprofiler på Blekinge Tekniska högskola, Karlstads universitet, Malmö högskola och Örebro universitet. Näringslivet medverkar med lika stort belopp, och lärosätena själva skjuter till cirka 70 miljoner kronor.

- Denna stora satsning innebär att lärosätena nu kan bygga upp och befästa internationellt konkurrenskraftiga forskningsprofiler inom viktiga områden för såväl akademi som näringsliv, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har beslutat att bevilja 36 miljoner kronor vardera till följande forskningsprofiler: 

· Skalbara resurseffektiva system för analys av stora datamängder, Blekinge Tekniska Högskola

· Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, Karlstads universitet

· The Internet of Things and People, Malmö Högskola

· Semantiska robotar, Örebro universitet

Skalbara resurseffektiva system för analys av stora datamängder, Blekinge Tekniska Högskola
Företagen som medverkar är bland andra Ericsson AB, Telenor Sweden AB, Sony Mobile Communications AB, Medical Management Innovation AB samt Arkiv Digital AB.

- Vi på Telenor är oerhört glada över att detta kompetenscentrum etableras då vi ser en direkt koppling till vårt pågående arbete med ökad kundnöjdhet, säger Martin Petersen, Director Products & IT, Telenor Sverige. Det är också ett konkret resultat av det fördjupade samarbetet som vi inledde med BTH under förra året.

KK-stiftelsens vd Madelene Sandström lyfter även fram profilens goda nationella och internationella kopplingarna. 

- Denna forskning har en mycket hög industrirelevans, och området är angeläget, säger hon. 

Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, Karlstads universitet
Medverkande företag är Tieto Sweden AB, Combitech AB, Ericsson AB, Procera Networks, Icomera AB samt Clavister AB.

- Här för man samman två starka forskargrupper vilket skapar en stor potential för profilen, och de har ambitioner att positionera forskningen internationellt.

The Internet of Things and People, Malmö Högskola
Medverkande företag är bland andra IKEA, Axis Communications, E.On, TerraNet, Cybercom, ÅF Technology AB, Sigma Connectivity samt Sony Mobile. 

- Näringslivsrelevansen är mycket hög, och företagens engagemang är tydligt presenterat i projektet, samtidigt som profilens roll är tydliggjord i lärosätets strategi, säger Madelene Sandström. Totalt omfattar forskningsprofilen 97 miljoner kronor, och är därmed den största av de fyra. 

Johan Paulsson, Chief Technology Officer på Axis Communications, menar att projektet kan få stor betydelse för utvecklingen av de medverkande företagen:

- Att delta i Internet of Things and People tillsammans med Malmö högskola och de andra medlemsföretagen ger Axis Communications viktiga kontaktytor för fortsatt framgångsrik forskning och utveckling. 

Semantiska robotar, Örebro universitet
I profilen medverkar bland annat SAAB Dynamics, Volvo CE, Atlas Copco Rock Drills och Husqvarna.

- Forskargruppen är mycket välmeriterad och har en god utvecklingspotential. Vi ser också goda förutsättningar för intressant samproduktion mellan forskargruppen och företagen, säger Madelene Sandström.  

Forskningsprofiler är en av KK-stiftelsens mest omfattande satsningar. Under årens lopp har stiftelsen sammanlagt beviljat anslag till 23 profilerade forskningsmiljöer. Idag är 11 verksamma. 

- Samtliga dessa forskningsprofiler spelar en viktig roll och ger ett rejält kunskaps- och kompetenslyft till både akademin och näringslivet, säger Madelene Sandström. Utvärderingar visar att samproduktion i forskningen leder till nya produkter, metoder och processer, effektivare verksamhet, breddning av marknaden, ny kunskap och kompetens, och stimulerar personalen. För forskare ger samarbetet med näringslivet ny kunskap och nya frågeställningar, vilket bygger upp forskargruppen, skapar och ger forskarna viktiga nätverk, och det ger även positiva effekter på grundutbildningen. Forskare som har eller har haft forskningsprofil finns även etablerade på den svenska forskningskartan framgent.    

 
Senast uppdaterad den 3 april 2014
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön