Nyhetsarkiv: 500 miljoner till forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt i samproduktion med näringslivet
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > 500 miljoner till forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt i samproduktion med näringslivet

​​KK-stiftelsen gör idag sin andra lansering för året. Sex program utlyses inom forskning och kompetensutveckling för Sveriges nya universitet och högskolor, med kravet på näringslivets medverkan. 

- Våra krav på hög kvalitet i projekten och samverkan med näringslivet skapar både akademiskt lyft och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. 

Följande sex utlysningar finns nu tillgängliga att söka: 

Forskningsprofiler
Ger lärosätena möjlighet att tillsammans med näringslivspartners under upp till åtta år utveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde, med god potential att bli internationellt framstående. KK-stiftelsen investerar upp till 48 miljoner kronor per profil, näringslivet minst lika mycket i form av eget deltagande i profilen. 

- Detta är vår största programform, säger Stefan Östholm, verksamhetschef på KK-stiftelsen. Lärosätena får utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil, samtidigt som medverkande företag stärker sina konkurrensfördelar. 

I dagsläget pågår 14 forskningsprofiler runt om i landet inom områden som framtidens energi; semantiska robotar; tillämpade intelligenta system; verkstadsindustriprocesser; samspelet mellan kost, tarm och hjärna; tjänsteinnovationer; samt energieffektiv tillverkning av mekanisk massa. 

ProSpekt
Forskningsprojekt för nydisputerade. Stiftelsen delar ut upp till 2 miljoner kronor per projekt (exklusive sk OH), samtidigt som näringslivet bidrar genom sin medverkan med minst lika mycket. 

- Programmet ger möjlighet för nydisputerade att utvecklas till självständiga forskare och framtida forskningsledare, säger Stefan Östholm. Vårt stöd fungerar därmed som en karriärutveckling, samtidigt som de genomför viktig forskning. 

Synergi
Stöd för flera forskningsprojekt vilka tillsammans adresserar en gemensam kärnfråga som också är relevant för näringslivet. Stödet från KK-stiftelsen omfattar 6 – 12 miljoner kronor under 3 – 4 år. Med Synergi kan lärosätena knyta samman mindre forskningsmiljöer kring komplexare frågeställningar tillsammans med relevant kompetens i näringslivet.

KK-stiftelsen har hittills beviljat medel till 16 Synergiprojekt, vars sammanlagda omfattning inklusive näringslivets medverkan uppgår till över 400 miljoner kronor. Därmed skapas mycket goda förutsättningar för ett lärosäte att utveckla en bas för en fortsatt konkurrenskraftig profil. 

Expertkompetens
Lärosätena får tillsammans med näringslivet möjlighet att utveckla utbildningar på avancerad nivå. Starka akademiska forskningsmiljöer ska matcha näringslivets kompetens- och utvecklingsbehov. Stiftelsens stöd omfattar upp till 4 miljoner kronor för steg 1. 

- Näringslivet får genom högskolorna tillgång till djup kompetens och internationell utblick i dessa skräddarsydda utbildningar, samtidigt som lärosätena får möjlighet att säkra relevansen i sina kurser och sin inriktning, säger Stefan Östholm. 

Rekryteringar
Programmen syftar till att ge lärosätena möjlighet att knyta till sig strategiskt viktig kompetens och stärka befintliga forskningsgrupperingar. 

Stiftelsens program finansierar professorer, internationell gästprofessor samt biträdande lektor och lektor. 

- Strategiska rekryteringar kan i högsta grad bidra till den akademiska miljöns utveckling, förnyelse och dynamik, säger Stefan Östholm. Karriärplanering och personalförsörjning är de mest strategiska frågorna för lärosätenas ledningar.  

NU – Nätbaserad utbildning för internationell positionering
Programmet ger stöd till utveckling av en lärosätesgemensam e-strategi. Verksamheten ska bestå av nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå, med inriktning som svarar mot behov i näringslivet, och blir ett sätt för svenska lärosäten att kunna konkurrera och positionera sin forskningsinriktning på den nationella och internationella arenan. 

- Programmet ska bidra till en positionering via nätutbildning av lärosätets starkaste utbildnings- och forskningsområden, säger Madelene Sandström. I ett första steg kan lärosätena ansöka om planeringsbidrag på upp till 350.000 kronor. Det ska användas till att utveckla en lärosätesgemensam e-strategi för internationell positionering genom nätbaserad utbildning. 

Ansökningarna till samtliga program kommer att bedömas utifrån fyra kriterier: Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Resultat och effekter; samt Genomförande. 

 
Senast uppdaterad den 27 september 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön