Nyhetsarkiv: 600 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling med näringslivet
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > 600 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling med näringslivet

​KK-stiftelsen avsätter 600 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling. Fem av årets nio utlysningar presenterades den 17 mars. 

- Samverkan mellan akademi och näringsliv är utvecklande både för akademi och näringsliv, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, presenterar idag fem utlysningar som landets nya universitet och högskolor har möjlighet att söka.  

Företagsforskarskolor
Företagsforskarskolorna ska stärka de nya lärosätenas forskningsmiljöer samtidigt som de kompetensutvecklar näringslivet och långsiktigt stärker konkurrenskraften. Upp till 15 doktorander, som ska ha sin anställning i ett företag, kan antas. Stiftelsens finansiering kan uppgå till 27 miljoner kronor per forskarskola. Näringslivets åtaganden ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med.

- KK-stiftelsen har genom åren finansierat ett 30-tal företagsforskarskolor, som innebär ett rejält kompetenslyft för en hel eller del av en bransch, säger Madelene Sandström. De är oerhört betydelsefull både för näringslivets utveckling och för lärosätenas forskningsmiljöer. 

Professionell licentiat
Detta är en tvåårig företagsforskarskola som vänder sig till yrkesverksamma som vill utbilda sig för specialistpositioner inom näringslivet. Utbildningen ska leda till en lic-examen. Näringslivets insatser ska vara minst lika stora som stiftelsens bidrag. 

- Detta ger lärosätena en mer flexibel form av forskarutbildning, samtidigt som den leder till en kompetenshöjning i näringslivet, säger Linda Gustavsson, programansvarig på KK-stiftelsen. Denna typ av expertutbildningar efterfrågas av företagen och fyller ett viktigt behov.  

NU – Nätbaserad utbildning för internationell positionering
Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft, som ska bidra till internationell profilering och positionering av lärosätets internationellt starka utbildnings- och forskningsmiljöer. Ansökan måste omfatta en lärosätesgemensam strategi för nätbaserad utbildning. Kursernas inriktningar ska svara mot behov i näringslivet, och vara på avancerad nivå och/eller forskarnivå. 

- Dagens studenter är en allt mer heterogen grupp, vilket ställer nya krav på utbildningens utformning, säger Stefan Östholm, chef för Programverksamheten på KK-stiftelsen. Nätbaserad utbildning är exempelvis en möjlighet att nå yrkesverksamma personer, även internationellt. Med flexibla och moduluppbyggda kurser kan studierna kombineras och anpassas till pågående arbetsuppgifter.

HÖG
Syftet med programmet är att bidra till utveckling av nya forskningsområden eller förnya befintliga forskningsmiljöer, samt att bidra till stärkt konkurrenskraft för deltagande företag. 

- Målet är att forskare och företag tillsammans besvarar en gemensam vetenskaplig frågeställning, och att detta ska generera resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv, säger Mats Waltré, programansvarig på KK-stiftelsen.

Minst två av varandra oberoende företag ska medfinansiera varje projekt genom sin medverkan. 

Rekryteringar
Programmen syftar till att ge lärosätena möjlighet att knyta till sig strategiskt viktig kompetens och stärka befintliga forskningsgrupperingar. 

Stiftelsens program finansierar professorer, internationell gästprofessor, lektorer samt biträdande lektorer. 

- Rätt rekryteringar kan i högsta grad bidra till den akademiska miljöns utveckling, förnyelse och dynamik, säger Malin Henningsson, programansvarig på KK-stiftelsen. Karriärplanering och personalförsörjning är bland de mest strategiska frågorna för lärosätenas ledningar. ​

 
Senast uppdaterad den 17 mars 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön