Nyhetsarkiv: 78 miljoner kronor till ny forskning med näringslivet
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > 78 miljoner kronor till ny forskning med näringslivet

KK-stiftelsen har beviljat anslag till 23 forskningsprojekt som ska bedrivas i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 78 miljoner (inklusive så kallad OH), samtidigt som näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av sitt kvalificerade deltagande. 

- Forskningsprojekt som görs i samproduktion vet vi stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar de vetenskapliga frågeställningarna, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.

 

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program. Totalt inkom 76 ansökningar, och efter en granskning av experter och bedömare har KK-stiftelsen nu beviljat anslag på mellan 1,6 och 4,8 miljoner kronor för 23 projekt från 12 olika lärosäten. 

Näringslivet medverkar till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag. Bland årets beviljade projekt medverkar företag som Tetra Pak, Bombardier, Sandvik, Atlas Copco Secoroc, Volvo CE, Astra Zeneca, GKN Aerospace, Ragn-Sells, ABB och Ericsson, samt ett 40-tal små och medelstora företag. 

- KK-stiftelsen har alltid stött forskning och kompetensutveckling som görs i samverkan mellan akademi och företag, säger Madelene Sandström. Tidigare utvärderingar av liknande HÖG-projekt visar tydligt att projekten lett till nya produkter och applikationer, processförbättringar och ny kunskap och kompetens, samtidigt som vi vet att de utvecklar och stärker forskargrupperna vid de nya universiteten och högskolorna. 

KK-stiftelsen stödjer ingen uppdragsforskning. Varje projekt har utvärderats enligt kriterierna Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; samt Genomförande. 

- Tillgång till forskning, kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en ödesfråga för svenska företag, inte minst för dem som har produktion lokaliserad utanför storstadsregionerna, och de utgör merparten och ryggraden i svensk tillverkande industri, säger Madelene Sandström. Forskningsprojekten vi nu beviljat medel till, spelar en viktig roll för framtiden.

Projekten ska bedriva forskning inom vitt skilda områden. KK-stiftelsen styr aldrig ämnesområden, utan låter forskarna och företagen själva föreslå projekt inom det som är mest angeläget. Bäst kvalitet i denna omgång hade Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Örebro universitet, som beviljades fyra projekt vardera.

 

De 23 projekten, sorterade utifrån lärosäte:

Projektnamn
Lärosäte
Projektledare
Sökt belopp inkl OH
Agil utveckling av säkerhetskritiska system (AgileSec)
Blekinge tekniska högskola
Lars Lundberg
3 938 633
Mikrostrukturell design av hårdmetall för bergborrtillämpningar
Högskolan Dalarna
Mikael Olsson
2 698 800
Data Analytics for Research and Development (DASTARD)
Högskolan i Borås
Ulf Johansson
4 595 759
Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i en alltmer Digitaliserad Tillverkningsindustri
Högskolan i Gävle
Aihie Osarenkhoe
4 122 632
Minskning och kontroll av vibrationer i skärande bearbetning genom modal identifiering under processen
Högskolan Väst
Mahdi Eynian
2 154 312
Strategier för en mera flexibel energianvändning vid mekanisk avvattning och torkning av pappersbanor
Karlstads universitet
Lars Nilsson
2 000 861
Prediktiv analys och rening av biologiska läkemedel för snabbare läkemedelsutveckling
Karlstads universitet
Torgny Fornstedt
2 945 574
Förbränningskoncept för reduktion av partikel-emissioner vid pelletseldning
Linnéuniversitetet
Michael Strand
2 033 075
Hållfasthetssortering av konstruktionsvirke och limträlameller genom laserskanning och tredimensionell strukturmodellering
Linnéuniversitetet
Anders Olsson
2 765 040
Avfall används för att producera en värdefull produkt- algbiomassa
Linnéuniversitetet
Catherine Legrand
3 024 000
Flexibel automation vid tillverkning av skiktlimmade träprodukter
Linnéuniversitetet
Jimmy Johansson
1 854 778
Modellering av skadeutveckling och brott i tunna semi-kristallina polymerer
Malmö högskola
Martin Kroon
1 800 000
PICKERING-EMULSIONER PÅ HUD: Effekter av etanol före, under och efter applicering vid varierande omgivningsbetingelser
Malmö högskola
Johan Engblom
4 112 239
Karakterisering av ytbeläggningar på nano- och mikronivå i relation till deras funktionella egenskaper
Malmö högskola
Javier Sotres
4 106 758
Icke-invasiva biomedicinska multiparameterenheter: synliggörande av dolda tränings- och hälsoindikatorer
Malmö högskola
Sergey Shleev
3 641 363
Excellenta huvudfabriker
Mälardalens högskola
Jessica Bruch
4 799 729
Möjliggörande av praktikbaserad innovation: Utforskande och utveckling av den pedagogiska effekten av innovation management verktyg
Mälardalens högskola
Tomas Backström
4 537 960
Patienter utan gränser: Medicinturismens utmaning för svensk sjukvård
Södertörns högskola
Erik Borg
4 793 284
Generisk metod för utvärdering av återflyttningsbeslut
Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Per Hilletofth
4 374 000
Prekliniska utvecklingen av DNA levererade enkla suicidala flavivirus vacciner
Örebro universitet
Magnus Johansson
4 790 640
Klargöra trombocyters betydelse för inflammationsmarkör profiler vid tidig åderförfettning
Örebro universitet
Magnus Grenegård
1 674 125
Bakteriociner - nya anti-mikrobiella substanser för prevention och behandling av infektioner
Örebro universitet
Torbjörn Bengtsson
4 086 035
Utvärdering av nya läkemedelskandidater mot hjärt-kärlsjukdom
Örebro universitet
Allan Sirsjö
3 078 515
Totalt:
77 981 109
 

 

 

 

 
Senast uppdaterad den 23 november 2015
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön