Nyhetsarkiv: 85 miljoner till Mittuniversitetet och högskolorna i Halmstad och Skövde
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > 85 miljoner till Mittuniversitetet och högskolorna i Halmstad och Skövde

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet och Högskolan i Skövde sammanlagt 85 miljoner kronor för forsknings- och utbildningsprojekt samt rekryteringar.

De tre lärosätena är sedan tidigare så kallade KK-miljöer, som är KK-stiftelsens enskilt största satsning. Den möjliggör för lärosätena att under en 10-årsperiod utveckla profilerade forskningsmiljöer för kunskaps- och kompetensutveckling.

Högskolan i Halmstad beviljas 25 miljoner kronor, som kommer att stärka lärosätets profilområden: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Det handlar om forskning som ökar konkurrenskraften och kommer samhället till del, bland annat om digital produktion, trådlös kommunikation mellan bilar, internationell masterutbildning om digitalisering, möjliggörande teknologier för Internet of Things, samt sociala mediers betydelse för människors hälsa.

Högskolan får även fick en större satsning beviljad för att utveckla nätbaserade kurser på avancerad nivå för internationell profilering, som ska kunna erbjudas till både studenter och företag. 

Mittuniversitetet beviljas drygt 38 miljoner till forskning vid universitetets forskningsmiljö Transformative Technologies.

- Målet med den samlade miljön är att skapa förutsättningar för en industriell förnyelse som kan ge tillväxt i både nya och etablerade företag och på sikt gynna hela regionen samtidigt som den vetenskapliga utvecklingen går framåt, säger Hans-Erik Nilsson, dekan och ansvarig för forskningsmiljön Transformative Technologies vid Mittuniversitetet.

Bland annat beviljas 22 miljoner kronor till forskarskolan FORIC (Forest as a resource industrial college). Den startade 2014 med 14 industrianställda doktorander. Nu förbereds ett andra intag med ytterligare doktorander. Genom stödet från KK-stiftelsen höjer forskningsmiljön ambitionen att öka antalet forskarutbildade i det svenska näringslivet. Företag vars anställda nu blir doktorander är bland annat SCA, Ragn-Sells AB, SenseAir AB, FrontWay AB, PulpEye AB, Sundsvall Energi AB, Stora Enso AB, Innventia AB, Holmen AB, Domsjö Fabriker AB, samt Akzo Nobel AB.

Högskolan i Skövde beviljas 22 miljoner kronor till nio forskningsprojekt. Samtliga projekt är en del av forskningsmiljön INFINIT, vars övergripande forskningsfokus ligger på digitalisering av näringslivet. All forskning i miljön sker i nära samverkan med företag, såsom Volvo Cars, Scania, Amtek Components, Enviroplanning AB, Bombardier och AstraZeneca​. 

 
 
Senast uppdaterad den 21 december 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön