Nyhetsarkiv: Forskningsmiljoner till Högskolan i Skövde för analys av biologiska data
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > Forskningsmiljoner till Högskolan i Skövde för analys av biologiska data

Högskolan i Skövde har beviljats 12 miljoner kronor i nya forskningsanslag från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Projektet ingår i forskningsmiljön INFINIT, och fokuserar frågan om datautvinning för identifiering, urval och validering av biomarkörer.

Genom samarbetet med industrin blir den sammanlagda forskningssumman för projektet drygt 25 miljoner kronor. 

Inom systembiologi har det de senaste åren skett en mycket snabb utveckling av nya analystekniker, som genererar stora mängder biologisk data. Med dagens tekniker kan man exempelvis mäta uttryck av tusentals gener och proteiner med hög precision. 

- Dessa tekniska landvinningar har öppnat upp nya möjligheter att utveckla metoder för identifiering av biologiska markörer, så kallade biomarkörer för diagnostisering, karakterisering och utvärdering av olika analyser, säger Madelene Sandström, KK-stiftelsens vd. Det finns också stora förväntningar att kombinationen av storskalig data ger möjlighet att ta biomarkörsforskningen till nästa nivå. 

I stället för att mäta enstaka markörer kan man utveckla kombinerade multipaneler av biomarkörer, som ger bättre möjligheter att ställa säkrare diagnoser på kortare tid och utveckla avancerade sjukdomsmodeller som kan användas vid exempelvis läkemedelsutveckling. Biomarkörer är också mycket användbara för olika typer av toxicitetstestning för att avgöra om ett ämne är skadligt och i så fall i vilken dos. 

– Tekniken för att mäta biologiska molekyler är inte längre något hinder, utan utmaningen är nu istället att utveckla metoder för att tolka dessa stora datamängder till användbar biologisk kunskap, säger projektledaren Jane Synnergren, biträdande lektor i bioinformatik vid Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Syftet med projektet vi nu fått finansiering för är att utveckla avancerade dataanalysmetoder för att analysera och kombinera storskalig biologisk data både inom klinisk och pre-klinisk forskning. Anslaget innebär fantastiska möjligheter för systembiologiforskningen vid Högskolan i Skövde.

Det nu beviljade projektet bygger på att akademi och industri har ett nära samarbete för att lösa gemensamt definierade forskningsproblem. Högskolans industripartners bidrar till projektet med resurser i form av arbetstid, material, expertis och teknisk utrustning. Total budget för projektet är 25,8 miljoner kronor, varav det nu beviljade anslaget från KK-stiftelsen utgör 12 miljoner. Företagen AstraZeneca, Takara Bio Europe, Unilabs, 1928 Diagnostics, TATAA Biocenter och Olink Proteomics bidrar tillsammans med lika mycket.

– Samarbetet med företagen gör att steget från forskning och innovation till industriell implementering av projektresultaten blir förhållandevis kort, och nyttan med projektet kommer våra projektpartners till gagn redan på ett tidigt stadium, säger Peter Sartipy, adjungerad professor vid Högskolan i Skövde.

Projektet sträcker sig över fyra år vilket ger högskolans forskare bra förutsättningar till positionering på den vetenskapliga arenan. 

Fakta:
Högskolans forskningsmiljö INFINIT, INnovationsdriven Forskning i INdustrisamverkan med stöd av IT, med ett övergripande fokus på digitalisering av näringslivet, stöds av KK-stiftelsen. Det som förenar forskningen inom INFINIT kan sammanfattas i två övergripande områden:

- Utveckling av digitalt baserade och hållbara produkter, tjänster, system och processer.
- Generering, kvalitetssäkring, analys och visualisering av komplex, storskalig data.

Dessa två områden utgör miljöns fokus när det gäller digitalisering av näringslivet. Kunskapsgenerering sker i nära samverkan mellan akademi och näringsliv, för att söka lösningar på aktuella problem och utveckla morgondagens innovationer.​

 
Senast uppdaterad den 26 juni 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön