Nyhetsarkiv: Forskningssamarbete nyckel till tillväxt och välfärd
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > Forskningssamarbete nyckel till tillväxt och välfärd

Forskningssamarbete nyckeln till tillväxt och välfärd

 

Forskning som görs tillsammans mellan högskolor och näringslivet stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar akademin, enligt en färsk undersökning. Detta skapar både arbetstillfällen och tillväxt. Men dagens alltför snäva fokus på Nobelpris riskerar att hämma denna typ av relevansinriktad forskningsverksamhet. 

 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har utvärderat samtliga så kallade HÖG-forskningsprojekt som avslutades 2008. Det är ett 20-tal projekt, som KK-stiftelsen finansierat med drygt 50 miljoner kronor genom att betala högskolans forskning, medan näringslivets medverkan betalats av näringslivet självt genom sitt kvalificerade deltagande i forskningen. Sammantaget är forskningen med andra ord värd över 100 miljoner kronor.

Tillgång till forskning, kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en ödesfråga för svenska företag, inte minst för dem som har produktion lokaliserad utanför storstadsregionerna, och de utgör merparten och ryggraden i svensk basindustri. Tyvärr tycks svensk forskningsdebatt ha riktats in mot att vi ska ha ett fåtal elituniversitet och att vi ska få fler Nobelpris till Sverige. Akademisk konkurrens är bra, men risken är att akademin isoleras från samhället om vi inte också tar hänsyn till den viktiga roll högskolan har för att skapa tillväxt och välfärd. Inte bara långsiktigt, utan här och nu, på svensk industris produktions- och utvecklingsavdelningar runt om i landet. I stora företag såväl som SME, i gamla såväl som unga.

Det är här som forskningen måste bidra till att lösa de reella utvecklingsfrågorna och finna nya lösningar på de problem som företagen står inför. Det är här som tillgången till utbildad arbetskraft behövs. Det är här som den kontinuerliga kompetensutvecklingen måste äga rum.

Inte på ett fåtal platser i Sverige. Utan över hela Sverige.

Denna samproducerade forskning gynnar i högsta grad såväl akademin som näringslivet. Och det är detta som är nyckeln för att vi ska lyckas med det som bland andra näringsminister Annie Lööf efterlyste i sitt tal den 10 oktober: Vi behöver ökad innovationskraft för att möta globala samhällsutmaningar och ta vara på affärsmöjligheter; för att skapa jobb och konkurrenskraft; och för att kunna leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet.

Forskningen i samproduktion mellan näringsliv och akademi skapar direkta förutsättningar för den ökade innovationskraften, vilket KK-stiftelsens utvärdering också visar.

Volvo, Tieto, Iggesunds Toools, Eon Vattenkraft, Attana, Svensk Växtkraft, FoodTankers, Water Jet Sweden, Biodev, 3M och Pelagia miljökonsult är några av företagen som medverkat i forskningsprojekten som nu har utvärderats. Det är med andra ord allt från små till multinationella företag, inom vitt skilda verksamhetsområden runt om i Sverige.

Det framgår tydligt att var och ett av dessa forskningsprojekt har lett till ökad konkurrenskraft i form av bland annat förbättringar och utveckling av produkter, tjänster och processer, effektiviseringar, jämnare och/eller bättre kvalitet samt besparingar för de medverkande företagen. 17 av 19 företag säger att deras medverkan i forskningsprojekten dessutom har höjt deras kompetens, och lika många fortsätter att samarbeta med högskolan efter att detta projekt avslutades.

För akademin har de 19 forskningsprojekten även resulterat i närmare 200 vetenskapliga artiklar och lika många presentationer på vetenskapliga konferenser. Forskningsprojekten påverkade också kursen i grundutbildningen för studenterna. Samarbetena har även direkt bidragit till att utveckla lärosätenas forskningsgrupper. Forskarna säger att samarbetena med näringslivet gett dem nya perspektiv på forskningen, fungerat som katalysator, lett till utveckling av nya metoder och dessutom legat till grund för ny forskning.

Samproducerad forskning har med andra ord tydligt gynnat både företagen och högskolorna.

Detta nära och starka samarbetet i forskningen mellan högskolor och näringsliv ger förmodligen inga Nobelpris, och kommer heller inte vara den forskning som publiceras mest, på det sätt som akademisk kvalitet mäts idag. Däremot utgör den en enorm tillväxtmöjlighet och stärker både konkurrenskraften, den akademiska utvecklingen och välfärden i Sverige. Forskningen kan därför inte hänvisas till ett fåtal elitinstitutioner som befinner sig alltför långt från företagens verklighet.

Det ligger i nationens intresse att verka för att forskningen såväl har ambition om inomvetenskaplig konkurrens som att den genererar tillväxt. Det är inte antingen företagsnära forskning eller Nobelpris, utan alltid både och!   

Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen


Ladda ned undersökningen här:
Intervjuer med företag och akademi inom KK-stiftelsens HÖG-projekt avslutade 2008.pdfIntervjuer med företag och akademi inom KK-stiftelsens HÖG-projekt avslutade 2008.pdf
 
 
Senast uppdaterad den 3 november 2011
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön