Nyhetsarkiv: KK-stiftelsen beviljar 120 miljoner kronor till avgörande forskningsproblem inom IT
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > KK-stiftelsen beviljar 120 miljoner kronor till avgörande forskningsproblem inom IT

​KK-stiftelsens styrelse har på årets sista styrelsemöte beviljat forskningsmedel på 120,7 miljoner kronor för fyra distribuerade forskningsmiljöer inom IT-området.

- Projekten förväntas att i högsta grad bidra till den akademiska utvecklingen och fokuserar på avgörande frågor för svensk industri, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.

KK-stiftelsens styrelse fattade beslut att tilldela medel till fyra forskningsmiljöer som ingår i stiftelsens så kallade SIDUS-program. Avsikten är att internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut ska få möjlighet att forska tillsammans. 

- Dessa elitsamarbeten gör att de kan ta forskningsfrågorna till en helt ny nivå. Det innebär en kraftsamling för framtiden, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. 

Följande projekt har beviljats medel (belopp inklusive OH):

Storskalig Dataanalys för Framtidens Samhälle, 29,5 miljoner kronor 
SICS Swedish ICT AB, tillsammans med Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde

Att utvinna information från data har fått allt större betydelse för att behålla försprånget hos svensk industri. Särskilt tydligt är det i de dataintensiva sektorer där Sverige har mycket av sin viktigaste industri; Telekom, media, process och transport.

- Det här är mycket viktigt för såväl Ericsson som för Sverige, säger Ulf Wahlberg, VP, Industry and Reserach Relations, Group Function Technology, Ericsson. Utveckling av tekniken på dataanalysområdet tillsammans med utvecklingen av de digitala nätverken kommer att skapa helt nya förutsättningar för framtida produkter och tjänster. 

Interaktion med autonoma system, 31 miljoner kronor 
Högskolan i Skövde, tillsammans med Högskolan i Halmstad, Örebro universitet och Viktoria Swedish ICT AB

I dagens samhälle finns redan många typer av så kallade autonoma system, till exempel självgående gräsklippare, robotar som hjälper till i hemmet eller arbetar i industrin, och bilar som kan parkera på egen hand. Men hur går det egentligen till när autonoma system ska tolka oss människor och vi ska tolka deras beteende?

– Fordonsindustrin har ett stort ansvar när det gäller trafiksäkerhet – och automatiserade fordon är ett viktigt verktyg för att uppnå detta, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Men för att uppnå detta behöver fordonen designas på ett sådant sätt att de skapar tillit och trygghet för både förare och andra trafikanter. Det kommer detta projekt att bidra med. Projektet är på sikt strategiskt viktigt för svensk transportindustri men även autonoma enheter i hemmet. Den distribuerade forskargruppen bedöms uppnå en internationellt framskjuten roll om de lyckas.

E-care@home: effektiv vård och omsorg via semantisk interoperabilitet, 
29,9 miljoner 
Örebro universitet, tillsammans med SICS East Swedish ICT AB, SICS Swedish ICT AB och Mälardalens högskola 

Under den senaste tiden har utvecklingen gått snabbt när det gäller tekniska lösningar som ger människor trygghet och självständighet i hemmet. Men det finns en lucka mellan teori och praktik som denna distribuerade forskarmiljö ska överbrygga.

– Det brister för att vi inte vet hur vi på ett enkelt sätt ska generera användbar information från de stora mängder data som de olika tekniska lösningarna producerar, säger Amy Loutfi, lektor vid Örebro universitet som ska leda den nya forskningsmiljön.

- Projektet är inom ett område med stor framtida potential för innovationer, fortsätter KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Ett framgångsrikt genomfört projekt kommer att bidra till framväxten av en ny generation forskare inom området som tar en internationell roll. 

ORION – Beslutsstöd för komponentbaserad mjukvaruutveckling för 
inbäddade system, 30,3 miljoner kronor 
Blekinge tekniska högskola, samt Mälardalens högskola och SICS Swedish ICT AB
Fler och fler system är idag mjukvaruintensiva och företagen får det allt svårare att leverera lösningar med hög kvalitet och som uppfyller kundernas krav på kostnad och leveranstid. De metoder som idag används i mjukvaruutveckling är otillräckliga på det sätt att de inte ser till helheten. 

- Målsättningen är att ta fram ett beslutsstödsystem som svarar på industrins behov och krav, säger professor Claes Wohlin, projektledare vid BTH. 

Konsortiet är sammansatt av mycket välmeriterade parter av hög vetenskapliga nivå inom sina respektive områden. 

- Detta är strategiskt viktigt för svensk industri, och forskargruppen förväntas att ytterligare förstärka sin ledande internationella position, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Förra året beviljades Mälardalens högskola 30 miljoner kronor för en forskningsmiljö inom inbyggda system (TOCSYC: Testning av kritiska egenskaper i komplexa system) och SICS Swedish ICT också 30 miljoner kronor för forskning om korta svarstider på internet (READY). 

- Detta är exceptionellt spännande och viktiga satsningar som syftar till att lösa avgörande problem både inom vetenskapen och samhället, säger Madelene Sandström. Därmed har KK-stiftelsen satsat över 180 miljoner kronor på drygt ett år på IT-forskning, vilket gör oss till en av de största finansiärerna. ​
 
 
Senast uppdaterad den 18 december 2014
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön