Nyhetsarkiv: KK-stiftelsen beviljar 20 miljoner till företagsforskarskola inom humaniora
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > KK-stiftelsen beviljar 20 miljoner till företagsforskarskola inom humaniora

KK-stiftelsens styrelse har på årets sista styrelsemöte beviljat 19,8 miljoner kronor till Linnéuniversitetet för att starta en företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi.

- Det är en unik företagsforskarskola som etablerar humanioraforskning som värdefull för näringslivets verksamhet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Detta leder till en ökad samverkan mellan näringslivet och humaniora.

I den beviljade företagsforskarskolan GRASCA (Graduate School in contract Archaeology) samarbetar Linnéuniversitetet med arkeologiföretag knutna till länsmuseerna i Kalmar, Uddevalla och Östersund.

- För akademin är denna satsning på uppdragsarkeologi mycket betydelsefull, säger Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och projektledare. Den nya företagsforskarskolan ska stärka hela arkeologins förmåga att möta samhällets behov och utveckla nya användningsområden för arkeologin.

I Sverige finns ett 40-tal kommersiella företag som gör arkeologiska utgrävningar, så kallad uppdragsarkeologi. När exempelvis Trafikverket planerar för en ny väg behöver sträckningen av den nya vägen granskas och godkännas av Länsstyrelsen. En del av granskningen innefattar då ofta en arkeologisk utgrävning för att identifiera och dokumentera eventuella arkeologiska fynd och det görs av arkeologiföretagen.

Kristian Kristiansen, professor i arkeologi och forskarskolan GRASCA:s styrelseordförande säger att beskedet om finansiering också är glädjande utifrån internationella aspekter.

- De beviljade anslagen ger inte bara svensk uppdragsarkeologi möjligheten att vara bland de bästa i Europa, utan Sverige kan också bli världsledande på att integrera den akademiska forskningen och uppdragsarkeologin.

Initialt ska 7 - 11 doktorander antas till denna 6-åriga forskarskola som startar hösten 2015. Samtliga forskarstudenter kommer att vara anställda vid medverkande företag. 80 % av doktorandernas tid ska bedrivas i studier. Varje forskarstudent kommer att ha två handledare var: en huvudhandledare vid Linnéuniversitetet och en biträdande handledare vid företaget; den sistnämnda fungerar även som mentor inom företaget. Linnéuniversitetet beviljas 19,8 miljoner kronor inklusive OH från KK-stiftelsen. De involverade arkeologiföretagen tillför 21 miljoner kronor och Linnéuniversitetet 4,5 miljoner kronor.

KK-stiftelsen finansierar idag nio pågående företagsforskarskolor runt om i landet, med en sammanlagd finansiering långt över en halv miljard kronor. Rapporten ”Det bästa av två världar. Effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning” (KK-stiftelsen) visar tydligt att en företagsforskarskola innebär ett rejält kunskaps- och kompetenslyft för individer, akademi, företag och delar av eller en hel bransch.

- Vi vet sedan tidigare att forskning som bedrivs tillsammans mellan akademi och företag utvecklar och skapar nytta både för akademin och näringslivet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. En forskarskola bidrar på sikt till både näringslivets konkurrenskraft och samhällets utveckling.  

 
 
Senast uppdaterad den 19 december 2014
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön