Nyhetsarkiv: Ny generations forskare beviljas medel
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > Ny generations forskare beviljas medel

KK-stiftelsen beviljar 18 miljoner kronor till en ny generations forskare vid Malmö högskola, Mälardalens högskola, Jönköping University och Örebro universitet. 

- Projekten möjliggör för nydisputerade att utvecklas till självständiga forskare och framtida forskningsledare, säger Malin Henningsson, programansvarig på KK-stiftelsen.

I tio ProSpekt-projekt beviljas nydisputerade forskare medel till egna projekt som genomförs vid starka forskningsmiljöer på fyra olika lärosäten.

- Vårt stöd fungerar som en karriärutveckling för forskaren men även utveckling för respektive miljö, säger Malin Henningsson.

Malmö högskola beviljas exempelvis två projekt inom miljön Biofilmer, som är ett av högskolans spjutspetsområden med framstående forskning i samverkan med industrin. Centret har tre huvudinriktningar med stor utvecklingspotential; orala biofilmer, det vill säga bakteriella samhällen på en yta; farmaceutisk design; och smarta material vid biologiska gränsytor.

Projektet ”Detektion av tumörbiomarkörer baserad på MIP-antikropp ’proximity ligation assays’ och fluorescerande syntetiska nanoprober” erhåller 1,8 miljoner kronor:  

- Att kunna diagnostisera och behandla cancerceller i ett tidigt skede är mycket viktigt för att kunna bekämpa tumörer, säger projektledare Celina Wierzbicka.

Inom miljön Biofilmer beviljas även 2,4 miljoner kronor till ”Kiselbaserade nanoporösa partiklar för läkemedelsformuleringar”.

- Projektets målsättning är att utveckla bättre läkemedel med kiselbaserade nanoporösa partiklar som funktionellt hjälpämne, säger projektledare Sabrina Valetti.

Forskningsmiljön Biofilmer har flera forskningsstöd från KK-stiftelsen och är en miljö i utveckling.

Följande projekt har beviljats mellan 1,2 och 2,4 miljoner kronor:  

Malmö högskola:

·        Detektion av tumörbiomarkörer baserad på MIP-antikropp "proximity ligation assays" och fluorescerande syntetiska nanoprober

·        Kiselbaserade nanoporösa partiklar för läkemedelsformuleringar

·        Kristallplasticitetsmodell för tunn aluminiumfolie


Mälardalens högskola:

·        Utvärdering av möjliga kommunikationsteknologier för fordonståg

·        Säkerställande av funktionssäkerheten hos autonoma inbyggda system

·        Förbättrad Noggrannhet På Hjärtarbetsprov genom att Tillämpa Signalbehandlingsmetoder till en Inbyggd Sensorinställning

·        Att accelerera innovation vid start av produktionssystemutveckling

  

Jönköping university

·        Förbättrad kundanpassning och kontinuerlig innovation i produktplattformar genom flexibel modularisering

·        Tribologiska och Mekaniska Egenskaper av Austempered Kompaktgrafitjärn – AusCGI

 

Örebro universitet

·        ROCOCO: Rörelseplanering och reglering över multipla tidsskalor med ett språk baserat på begränsningar​

 
 
Senast uppdaterad den 1 juni 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön