Nyhetsarkiv: Södertörns högskola får 30 miljoner kronor till forskning om att ”återskapa förorten”
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > Södertörns högskola får 30 miljoner kronor till forskning om att ”återskapa förorten”

I höst startar Södertörns högskola det omfattande forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”. KK-stiftelsen finansierar projektet med närmare 14 miljoner kronor. Tillsammans med medverkande företag och Södertörns högskolas egna insatser omfattar forskningsprojektet drygt 32 miljoner kronor, och är därmed en av de största forskningssatsningarna i högskolans historia.

Stockholm växer så att det knakar och ska bli Europas mest attraktiva region för investerare, invånare och besökare. Staden vill också bli hållbar, ur både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och politiska spänningar. Förorter som brinner är bara ett av många tecken.

Projektets fokus är implementeringen av stadsplaner i södra Stockholm, där fyra nya stadskärnor utvecklas och inflyttningen är hög. Det här är miljonprogrammets områden med människor från många olika länder, hög andel arbetarklass, låg andel högutbildade och framför allt att det är stora avstånd mellan där människor bor och arbeten finns. Här finns också stora behov av nybyggnation och renovering av gamla bostadsområden.

– Södertörns högskola ligger mitt i det här området och det känns naturligt för oss att driva ett sådant här projekt. Det ligger helt i linje med högskolans vision om en hållbar samhällsutveckling, säger Apostolis Papakostas, professor i sociologi på Södertörns högskola, tillika ledare för projektet.

Projektet kommer att pågå i tre år och genomförs tillsammans med näringslivet. Forskning och praktik ska gå hand i hand, med deltagande företag som NCC, WSP Sverige AB, HUI Research AB, HUGE Fastigheter AB, Wester+Elsner, MittAlby AB, Flemingsberg Science samt Fastighetsägarna.

– Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människorna och samtidigt skapar förutsättningar för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande, säger Apostolis Papakostas. Vi kommer att identifiera hinder och skapa lösningar så att sociala, politiska och ekonomiska spänningar omvandlas till positiva krafter.

Konkret handlar det om faktorer som infrastruktur, exempelvis tillgång till pendeltåg och apotek, hur man bygger för att underlätta kontakt mellan grannar och mellan olika grupper av människor och hur man skapar goda villkor för näringslivet. På forskningsspråk talar man om olika former av kapital: socialt, organisatoriskt, mångfald och rumsligt.

– Vi ska studera hur dessa olika former av kapital samverkar, hur man kan omvandla spänningar till kreativa lösningar. Man brukar ringa till professorer i sociologi när det finns kriser i samhället, som när motsättningarna tilltar, utslagningen blir uppenbar eller när man tror att brottsligheten ökar. Men då är det redan försent. Jag och de övriga medverkande vill gärna vara med innan allt detta händer och hitta proaktiva lösningar, säger Apostolis Papakostas.

Ett av företagen som deltar är det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP:

– Storstäderna förväntas växa kraftigt under de kommande decennierna, säger ek. dr. Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP. En central del av städerna utgörs av förorter. Här bor och här kommer en majoritet av stadens befolkning att bo och här finns många företag. I förorterna finns stora utvecklingsmöjligheter, men också stora utmaningar. Forskning som kan bidra till att förorterna blir attraktiva och konkurrenskraftiga är av stor betydelse för stadens invånare, dess näringsliv och för storstadens utveckling i sin helhet.

Det här en av de största forskningssatsningarna i högskolans historia. Ett femtontal forskare i företagsekonomi, sociologi, nationalekonomi och socialt arbete medverkar i projektet samt cirka 25 experter från de medverkande aktörerna, varav flera är doktorer i olika akademiska discipliner.

Projektet ingår i KK-stiftelsens Synergiprogram, som syftar till att göra det möjligt för ett lärosäte att utveckla ett forskningsområde som kan utvecklas till en forskningsprofil för lärosätet. Synergiprojekten består av olika delprojekt, vilka kompletterar varandra och tillsammans svarar på en komplexare frågeställning. KK-stiftelsen kräver att näringslivet aktivt medverkar i forskningsprojektet.

- Företagen får tillgång till kunskap, kompetenshöjning och en ökad möjlighet att både få svar på och förståelse för komplexa frågeställningar som kan bli belysta från olika synvinklar, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen. Samtidigt bidrar synergin till utveckling och förnyelse av forskningsområdet för lärosätet, och genererar vetenskapliga resultat av god kvalitet. Vi förväntar oss också att utbildningssatsningar vid högskolan integreras i verksamheten. 

 
Senast uppdaterad den 17 augusti 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön