Kapital
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Kapital
​​​​

Kapital

 
Kapitalförvaltning

KK-stiftelsens styrelse beslutade den 28 mars 2017 om placeringspolicy för stiftelsens kapitalförvaltning. Denna kommer att utgöra grund för den upphandling av extern kapitalförvaltning som stiftelsen kommer att genomföra under 2017. I nuläget planeras upphandlingen att öppnas under juni 2017 och avslutas under hösten. Beslut tas av styrelsen i december. 

Frågor som berör kapitalförvaltningen hänvisas till KK-stiftelsens vd Madelene Sandström via mejl:
madelene.sandstrom@kks.se​

Marknadsvärde

Marknadsvärdet på KK-stiftelsens kapital var den 30 april 2017 cirka 9,2 miljarder kronor.

Diagrammet nedan visar marknadsvärdet på KK-stiftelsens kapital från starten 1994. 
Belopp i mnkr.

Kap 95.JPGSenast uppdaterad den 29 maj 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön