Kapital
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Kapital
​​​​​

Kapital

 
Kapitalförvaltning

KK-stiftelsens styrelse beslutade den 28 mars 2017 om placeringspolicy för stiftelsens kapitalförvaltning. Denna utgör grund för den upphandling av extern kapitalförvaltning som stiftelsen genomför nu (se under Upphandlingar).

Marknadsvärde

Marknadsvärdet på KK-stiftelsens kapital var den 30 juni 2017 cirka 9,2 miljarder kronor.

Diagrammet nedan visar marknadsvärdet på KK-stiftelsens kapital från starten 1994. 
Belopp i mnkr.

Kap 95.JPGSenast uppdaterad den 9 augusti 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön