Organisation
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Organisation

Organisation

Stiftelsen leds av en styrelse med tio ledamöter.
Kontoret ligger i centrala Stockholm där ca 15 personer arbetar.

org 2.PNG

Styrelseordförande: Kerstin Eliasson

Verkställande direktör: Madelene Sandström
Chef för Programenheten: Stefan Östholm
Administrativ chef: Britt-Marie Granting
Chef Externa relationer och Kommunikation: Ulf Hall 
Senast uppdaterad den 13 juni 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön