Styrelse
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Styrelse
​​​

Styrelse

Styrelsen är KK-stiftelsens högsta beslutande organ och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (åtta ledamöter). 

Förslag till ledamöter (sju stycken) lämnas, i enlighet med 5§ i stiftelsens stadgar, av Kungl. Vetenskapsakademin, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, universitet och högskolor samt myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet Formas, samt Vinnova. En ledamot föreslås av styrelsen själv. Mandatperioden är 1 juli 2016 till 30 juni 2019.

Följande personer ingår i KK-stiftelsens styrelse:

• Kerstin Eliasson, ordförande KK-stiftelsen. F.d. statssekreterare, och tidigare ordförande Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI)

• Elisabeth Annell Åhlund, bla styrelseordförande Knightec AB 

• Lars Ekedahl, professor emeritus

• Kajsa Ellegård, professor i teknik och social förändring, Linköpings universitet 

• Peter Larsson, samhällspolitisk chef och stf förbundsdirektör, Sveriges Ingenjörer  

• Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet   

• Helena Malmqvist, samordnare extern forskning, ABB AB, Corporate Research  

• Karin Markides, professor i analytisk kemi, samt fd rektor, Chalmers tekniska högskola

• Björn Odlander, grundare och ägare, HealthCap 

• Björn Sundell, vice ordförande KK-stiftelsen, vice preses, Kungl Skogs- och Lantbruksakademien

Senast uppdaterad den 28 mars 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön