9,5 miljoner till forskningsnära och näringslivsrelevanta masterutbildningar

KK-stiftelsen finansierar utveckling av topputbildningar på masternivå vid fyra lärosäten.
- Nu får lärosätena möjlighet att förnya sina utbildningar, vilket kommer att ge studenterna i högsta grad betydelsefulla och skarpa masterutbildningar kopplade till forskningsfronten, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, finansierar projekt vid Sveriges högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer. Stiftelsens program Avans gör det möjligt för lärosätena att utveckla topputbildningar kopplade till sin framgångsrika forskning.

Varje projekt tilldelas drygt 2 miljoner kronor.

– Utbildningarna ska inte bara ligga i framkant för det senaste inom området, utan även vara relevanta ur företagens perspektiv, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen. Vi ställer krav på att företag medverkar i utvecklingsarbetet för att säkra en relevant kompetensförsörjning, vilket är oerhört angeläget för dem. För studenten blir det en god investering i framtiden.

Följande projekt har nu beviljats medel:

• Advanced Manufacturing Engineering with co-op education strategy (AMECO), Högskolan Väst, 2,5 miljoner kronor
• Business, Service and Innovation: Industrial Engineering and Management Master’s Program, Karlstads universitet, 2,4 miljoner kronor
• Internationell Master för studier inom Hjälpmedel för Mobilitet, Jönköping University, 2,2 miljoner kronor
• Internationell master i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, Södertörns högskola, 2,4 miljoner kronor

– Masterutbildningen vid Karlstads universitet är ett bra exempel på hur en stark forskningsmiljö används i utbildningen, säger Olle Vogel. Programmet knyts till Centrum för tjänsteforskning på universitetet, ett av världens främsta forskningscentra inom tjänster och värdeskapande genom tjänster.

Forskningen vid Centrum för tjänsteforskning befinner sig i framkant av den internationella forskningsfronten, och kombinerar bland annat företagsekonomi, psykologi, arbetsvetenskap och informatik. Bland företagen som ska medverka i utvecklingen av masterprogrammet finns Lövbergs Lila AB, Rolls-Royce och Tetra Pak Services.

– Genom samarbete mellan dessa aktörer skapas förutsättningar för att utveckla en i högsta grad relevant topputbildning för studenterna.