76 miljoner kronor till 21 forskningsprojekt med näringslivet

KK-stiftelsen har i december 2017 beviljat anslag till 21 forskningsprojekt som genomförs i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 76 miljoner, samtidigt som näringslivet medverkar i projekten med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.
- Forskningsprojekt som görs i samproduktion stärker både företagens konkurrenskraft och forsknings- och utbildningsmiljöerna på lärosätena, säger Margareta Stark, programansvarig på KK-stiftelsen.

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program. Totalt inkom 79 ansökningar, och efter en granskning av experter och bedömare har KK-stiftelsen nu beviljat anslag på mellan 1,4 miljoner kronor och 4,8 miljoner kronor (inklusive så kallad OH) per projekt.

Näringslivet medverkar i projekten med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag. Bland årets beviljade projekt medverkar företag som Ericsson, Spotify, ICA, NCC, Volvo Construction Equipment, Atlas Copco Rock Drills, LKAB, ABB, Borås energi, Länsförsäkringar, Restvärderäddning AB, Stena Recycling, Vattenfall, Fortum, Jämtkraft, Karlskoga Energi & Miljö, Guldsmedshyttan, och Tetra Recart.

– KK-stiftelsen har alltid stött forskning och kompetensutveckling som görs i samverkan mellan akademi och företag, säger Margareta Stark, programansvarig för HÖG-programmet. Årets beviljade projekt omfattar konkreta forskningsproblem, är vetenskapligt avancerade och samtidigt mycket relevanta för både deltagande företag och svensk industri.

Projekten är inom vitt skilda områden såsom förnybar energi; affärsmodellering; värmeflödesteknik; ateroskleros; fjärrvärmesystem; flervåningshus i trä; och insekter – en kulinarisk och hållbar delikatess.

– KK-stiftelsen styr aldrig ämnesområden, utan låter forskarna och företagen själva föreslå projekt inom angelägna områden, fortsätter Margareta Stark.

Varje projekt har utvärderats enligt kriterierna Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; samt Genomförande. Dessutom bedöms i vilken utsträckning projektförslagen bidrar till att bygga starka profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet.

KK-stiftelsen stödjer ingen uppdragsforskning, utan kräver att minst två olika företag medverkar i varje projekt.

– Tillgång till forskning, kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en ödesfråga för svenska företag, inte minst för dem som har produktion lokaliserad utanför storstadsregionerna, det vill säga ryggraden i svensk industri, säger Madelene Sandström, KK-stiftelsens vd. Forskningsprojekten vi nu beviljat medel till, spelar en viktig roll för framtiden.

Mälardalens högskola beviljas sju projekt, Örebro universitet fem, Karlstads universitet tre, samt ett vardera till Högskolan Kristianstad, Gymnastik och idrottshögskolan GIH, Malmö högskola, Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola samt Högskolan i Borås.

De 21 projekten, sorterade utifrån lärosäte: