Nya rekryteringar stärker universiteten och högskolorna

KK-stiftelsen har beviljat medel till 10 ansökningar inom programmet Rekryteringar.
- Genom att rekrytera nyckelpersoner kan lärosätena nu fortsätta att bygga och utveckla starka och kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer, säger Malin Henningsson, programansvarig på KK-stiftelsen.

KK-stiftelsens program Rekryteringar syftar till att stimulera utvecklingen av kompletta miljöer, med en balans mellan olika personalkategorier. Rekryteringarna bidrar till ett ökat inflöde av nya metoder, idéer och perspektiv, vilket ökar såväl den vetenskapliga kvaliteten som näringslivets nytta av forskningen och utbildningen.

I årets omgång fick Örebro universitet samtliga fem ansökningar beviljade; tre biträdande lektorer, en lektor samt en internationell gästprofessor.

– Örebro universitet har flera starka miljöer som arbetar smart och systematiskt för att bredda gruppernas kompetens, säger Malin Henningsson. Exempelvis rekryteras nu en biträdande lektor i medicin, som kommer att kopplas både till forskning och undervisning inom en miljö som har såväl ett starkt stöd från universitetets ledning som ett utvecklat samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Tjänsten kopplar också väl till andra projekt som är finansierade av KK-stiftelsen, både Forskningsprofil och Synergi.

Följande har beviljats medel i Rekryteringar 17:

• Biträdande lektor i biologi med inriktning mot molekylär utvecklingsbiologi, Örebro universitet
• Biträdande lektor i medicin, Örebro universitet
• Biträdande lektor inom metabol reglering av kroppens immunförsvar, Örebro universitet
• Lektor i måltidskunskap och värdskap med inriktning hospitality, Örebro universitet
• Internationell gästprofessor i måltidskunskap, Robert Harrington, Örebro universitet
• Biträdande lektor i Smoothed Particle Hydrodynamics, Mälardalens högskola
• Internationell gästprofessor i inbyggda system, Edward A. Lee, Mälardalens högskola
• Internationell gästprofessor i programvaruteknik, Raffaela Mirandola, Linnéuniversitetet
• Internationell gästprofessor i korslimmat trä, Lech Muszyski, Linnéuniversitetet
• Lektor i datavetenskap, Blekinge tekniska högskola

Samtliga ansökningar har bedömts utifrån kriterierna Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; samt Genomförande.

För biträdande lektor, lektor och professor finansierar KK-stiftelsen halva anställningen. Resterande ska för biträdande lektor och lektor finansieras av lärosäte och/eller näringsliv, och för professor av näringslivet. För en internationell gästprofessor bidrar KK-stiftelsen med huvuddelen av kostnaderna för anställningen och därutöver ska lärosätet finansiera en mindre del. Stöd i form av engagemang ska alltid finnas både från lärosäte och näringsliv.