Övriga program: Samhällsentreprenörsskap
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Våra verksamhetsområden > Övriga program > Samhällsentreprenörsskap

Samhällsentreprenörsskap

Eftersom samhällsentreprenörskap än så länge är ett nytt begrepp, handlade de första två åren i programmet om att öka kunskapen, att utveckla nya utbildningar och att via samtal, skrifter och diskussioner få fler att inse värdet av samhällsentreprenörskap.

samhallsentreprenorskaplast-2008.jpg

Under 2008 startade ett forskningsprogram och ett antal piloter i samverkan med olika lärosäten påbörjade projekt för att utveckla kompetensutveckling för samhällsentreprenörer. Programmet skapade också en virtuell mötesplats för samhällsentreprenörskap och arrangerade dialoger runt om i landet.

Utvecklingen i programmet har gått fort framåt med ett stort antal intressenter för frågan, även etableringen av begreppet samhällsentreprenörskap har skjutit fart. Programmet får därför från och med hösten 2009 delvis ändrade arbetsformer. Större delar av det innehållsmässiga ansvaret i programmet flyttas till högskolor och universitet, bland annat huvudansvaret för de åtta piloterna inom kompetensutveckling.

Fem högskolor som har utbildning och/eller forskning inom samhällsentreprenörskap blir ansvariga för de åtta pilotprojekten som ska skapa nya former av kompetensutveckling för samhällsentreprenörer.  

I fortsättningen kommer KK-stiftelsens insatser inom programmet att enbart fokusera på finansiering av forskning och kompetensutveckling. ​

 

Läs mer

Vill du läsa mer om samhällsentreprenörskap, ladda ner/beställ KK-stiftelsens forskarantologi Samhällets entreprenörer.

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Projekt.

 

Senast uppdaterad den 15 december 2010
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön