Övriga program: Unga nätkulturer

Unga nätkulturer​

unga-natkulturer-visar-framtiden-rep-2008.jpgDet är bara ett drygt decennium sedan internet kom i allmänt bruk och blev allas egendom. Idag utgör nätet en infrastruktur som vi inte kan vara utan och som är lika viktigt för många samhällsfunktioner som vägar och järnvägsspår.

Hos våra barn och ungdomar är användandet så brett och mångfacetterat och innehåller så många IT-aktiviteter, online-beteenden och nätageranden att det sammantaget bäst låter sig beskrivas som en hel kultur – eller snarare kulturer.

Detta skapar frågor som; Vart är samhället på väg? Vart kommer den digitala revolutionen att föra oss? Vilka implikationer kommer utvecklingen att ha på vårt sätt att tänka, agera och lära – och i sin förlängning på vårt näringsliv, våra organisationer och på våra samhällsinstitutioner som till exempel skola och utbildning.

KK-stiftelsens övergripande mål är att stärka Sveriges förmåga att skapa värde genom insatser för kunskaps och kompetensutveckling. Ett lands utveckling och tillväxt är beroende av hur snabbt, effektivt och medvetet man tillgodogör sig ny kunskap.

Stiftelsen ser därför ett stort behov av kunskapsuppbyggnad kring område unga nätkulturer, inte minst med tanke på att det finns goda skäl att anta att i dessa kulturer finns beståndsdelar som inom ett antal år kan vara centrala ingredienser när näringsliv utvecklas, organisationer organiseras och lärande iscensätts.

Gränsöverskridande online-spel
Organiserade producenter av unga nätkulturer
Cybernormer - normbildningsprocesser i nätkulturer
Digitala dialoger - interaktion med digitala karaktärer via persondatorer och interaktiva skrivtavlor
Ungas multimodala gestaltning
Youtube som performativ arena
Att uttrycka ”det svåra” online
Mobil informationsteknik och formandet av organisatoriska nätverk
Det svenska digitala reklamundret​

                                      ​

 
  
  
  
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Projekt.
Senast uppdaterad den 10 januari 2011
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön