10-årig storsatsning på produktionsteknik

Högskolan Väst har utsetts till KK-miljö med inriktning mot produktionsteknik och industriellt arbetsintegrerat lärande.

- Den tioåriga satsningen från KK-stiftelsen möjliggör för lärosätet att långsiktigt och systematiskt fortsätta bygga en starkt integrerad forsknings- och utbildningsmiljö, i nära samarbete med näringslivet, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

KK-miljön Primus mål är att bli en internationellt erkänd och nationellt väletablerad forskningsmiljö inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande, och bidra till industriell hållbar utveckling och tillväxt.

– Högskolan Väst är redan starka nationellt inom båda dessa områden, säger Madelene Sandström. De har lyckats bygga upp en miljö med framgångsrik profilerad forskning, tillstånd att examinera på forskarutbildningsnivå och har en välrenommerad företagsforskarskola, de har i högsta grad relevanta utbildningar på avancerad nivå i nära samarbete med näringslivet, och har fått ett internationellt genomslag inom produktionsteknik.

KK-miljö Primus kommer att adressera nationellt viktiga industriella behov:

– Satsningen innebär mer forskning på Högskolan Väst, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst. Det innebär också att vi med ökad kraft kan knyta samman den tekniska forskningen och forskningen om lärande och skapa ökad flexibilitet och större integration av tillverkningsprocesser i produkt- och produktionsutveckling. Det ger oss en unik möjlighet till spetsforskning.

Idag finns cirka 70 forskare i produktionsteknik inom tre olika forskningsområden:

  • Avverkande och additiva tillverkningsprocesser (Värmebarriärbeläggningar; Solid Oxide fuel cells; Slitage/korrosionsbeständiga beläggningar; samt Bearbetning och metallformning)
  • Produktionssystem (Robotik och automation; samt Kontroll och inspektion)
  • Svetsteknologi (Svetsprocesser; och Svetsmetallurgi)

Forskningen görs i nära samarbete med industrin, och företag som medverkar är bland annat GKN Aerospace, Sandvik, Scania, SECO Tools, Siemens, SSAB, Uddeholm, Volvo Cars och Volvo Group.

– Man har byggt upp en djup förståelse av produktionsprocesserna och hur dessa påverkar material, komponenter och slutgiltig produkt, samt hur man effektivt kan styra, övervaka och simulera produktionssystem och processer, säger Madelene Sandström.

I KK-miljön kommer ytterligare 17 forskare inom Industriellt arbetsintegrerat lärande att ingå, med fokus på IT, arbetslivets digitalisering och nya kompetenskrav inom industrin. Det kan handla om villkor för interaktion människa-robot, simulering och hantering av produktionssystem, och metoder som stödjer kompetensutveckling och nyttiggörande.

– Hela KK-miljön har mycket hög relevans för näringslivet, med skarpa vetenskapliga frågeställningar som också direkt svarar mot utvecklingsbehov inom industrin, säger Madelene Sandström. Forskningsmiljön har sedan tidigare långsiktiga företagspartners och ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem.

KK-miljöprogrammet, som är KK-stiftelsens enskilt största satsning, möjliggör för lärosäten i KK-stiftelsens målgrupp att under en 10-årsperiod utveckla internationellt framstående profilerade miljöer för kunskaps- och kompetensutveckling.

Sedan tidigare finns fyra KK-miljöer:

  • Mittuniversitetet: TIE, Transforming the Industrial Ecosystem. Transformation är viktigt för skogsindustrin som behöver utveckla nya produkter och nya affärsområden. IT är en tillväxtmotor som skapar helt nya produkter och tjänster. Miljön kopplar ihop dessa bägge och skapar ett industriellt ekosystem med särskilt spännande framtidsutsikter.
  • Högskolan i Halmstad: Forskning för Innovation. Formulerar nu två fokuserade profilområden; Hälsoinnovation och ”smarta städer”.
  • Högskolan i Skövde: INFINIT. Digitalisering av näringslivet. Forsknings-specialiseringar inom Systembiologi, Informationsteknologi och Virtuella system.
  • Jönköping University: SPARK. Kunskapsintensiv produktframtagning. Forskargrupper inom material och tillverkning, industriell produktion, produktutveckling, informationsteknik, bebyggd miljö och ortopedteknik.