Aktuella utlysningar (utkast för höstlansering 21)

Till varje ansökan ska en underskiftsbilaga fyllas i och skickas in:

Underskriftsbilaga sökande

Avans 21. Deadline för ansökan 20 januari.
Utlysning – Avans 21
Call for proposals – Avans 21
Läs mer om programmet Avans här: Svenska / English

Expertkompetens 21. Deadline för ansökan 26 november.
Utlysning – Expertkompetens 21 – steg 1
Call for proposals – Graduate Professional Development Programme 21
Läs mer om programmet Expertkompetens här: Svenska / English

Forskningsprofiler 21. Deadline för ansökan 21 januari.
Utlysning – Forskningsprofiler 21
Call for proposals – Research Profiles 21
Läs mer om programmet Forskningsprofiler här: Svenska / English

HÖG 21. Deadline för ansökan 10 december.
Utlysning – HÖG 21
Call for proposals – HÖG Research Projects 21
Läs mer om programmet HÖG här: Svenska / English

NU 21. Deadline för ansökan 27 januari.
Utlysning – NU 21
Call for proposals – NU 21
Läs mer om programmet NU här: Svenska / English

Synergi 21. Deadline för ansökan 27 januari.
Utlysning – Synergi 21
Call for proposals – Synergy 21
Läs mer om programmet Synergi här: Svenska / English

Tänk på att:

KK-stiftelsen utlyser program vid två tillfällen per år, i mars och i september. Programmen utlyses återkommande enligt en tvåårsplan.