Ansökningsprocessen

Här kan du övergripande läsa om hur KK-stiftelsens ansökningsprocess går till. I respektive programs utlysningstext finns detaljerad information om hur en ansökan ska utformas och vilka uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna bedömas. Vid oklarheter eller frågor uppmuntras du att kontakta programsansvarig handläggare.

Skapa konto i ansökningssystemet SBS Manager

Alla ansökningar till KK-stiftelsen lämnas in via vårt ansökningssystem SBS Manager. Ansökan ska lämnas in av projektets projektledare som skapar ett personligt konto i SBS Manager. Det är viktigt att det är du som är projektledare som skapar och administrerar kontot eftersom du då knyts till projektet och till projektets del- och slutrapportering.

Utforma ansökan

Efter att du har skapat ett konto och loggat in i ansökningssystemet öppnar du upp en ny ansökan genom att klicka på knappen Start a new application. Välj sedan den utlysning/program som du vill söka till.

Instruktioner för hur ansökan ska fyllas i finns i ansökningsformuläret i SBS Manager och i programmets utlysningstext. Tänk på att ansökningsformuläret och instruktionerna kan skilja sig åt mellan olika program och utlysningar.

Se noga till att ansökan inkluderar all information och uppgifter som efterfrågas, inklusive bilagor. Du kan löpande uppdatera och komplettera din ansökan fram till sista ansökningsdag.

Lämna in ansökan

När alla uppgifter och bilagor har lagts in i ansökningssystemet skickas ansökan in till KK-stiftelsen.

Måste en redan inlämnad ansökan revideras före sista ansökningsdag kan du kontakta oss (info@kks.se). Efter sista ansökningsdag kan den inskickade ansökan inte ändras eller kompletteras.

Ansökan ska signeras (digitalt) av projektledare, projektägare och rektor.