Återrapportering

Beviljade projekt återrapporterar till stiftelsen enligt den avtalade rapportplanen i det signerade avtalet.
All rapportering sker i ansöknings- och rapporteringsportalen.

Vid frågor om rapportering - kontakta programansvarig.